Knowledge base
Jak zmienić typ instancji?
Posted by Maciej Kuźniar on 16.07.2012 09:26

1) Operacja zmiany klasy wzwyż

Jeśli jednocześnie spełnione są oba poniższe warunki: 

  • Instancja pracuje pod kontrolą systemu Linux
  • Wykonywana zmiana klasy instancji przewiduje zwiększenie ilości pamięci operacyjnej powyżej 3 GB (zmiana klasy pomiędzy Small i Large)

Wówczas do pełnego zakończenia  procedury konieczny jest restart instancji. Istnieje możliwość wykonania restartu i zmiany klasy od razu (przycisk: Tak, restartuj) lub zaplanowania operacji restartu w dogodniejszym czasie (przycisk: Dodaj zadanie do schedulera).

Uwaga: Dodanie zadania zmiany klasy do schedulera spowoduje ustawienie procedury zmiany na godzinę 23:55. W każdym momencie można zadanie zmiany odwołać lub zmienić godzinę poprzez zakładkę "Schedulery" właściwą dla modyfikowanej instancji.

Wyjaśnienie: Opisana operacja jest efektem sposobu zarządzania pamięcią operacyjną przez systemy Linux klasy x64, z rodziny kernela 2.6.x. Jeśli uruchomienie instancji nastąpiło z ilością pamięci operacyjnej poniżej 3GB wówczas kernel nie uruchamia modułu SWIOTLIB co uniemożliwa dynamiczne zaadresowanie większej ilości pamięci. Wymuszenie włączenia SWIOTLIB nawet poprzez ustawienia parametru kernela iommu=soft z kolei powoduje problem przy  dynamicznej alokacji  pamięci poniżej 3GB

2) Operacja obniżenia klasy instancji

W przypadku uruchomienia procedury obniżenia klasy maszyny ze względu na brak implementacji MEMORY/CPU-HOTREMOVE przez współczesne systemy operacyjne, poprawne zakończenie procedury możliwe jest wyłącznie przez dokonanie restartu instancji.  Istnieje możliwość wykonania restartu i zmiany klasy od razu (przycisk: Tak, restartuj) lub zaplanowania operacji restartu w dogodniejszym czasie (przycisk: Dodaj zadanie do schedulera).

Uwaga: Dodanie zadania zmiany klasy do schedulera spowoduje ustawienie procedury zmiany na godzinę 23:55. W każdym momencie można zadanie zmiany odwołać lub zmienić godzinę poprzez zakładkę "Schedulery" właściwą dla modyfikowanej instancji.

(6 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.