Knowledge base
Co to jest Snapshot?
Posted by Piotr Malendo on 24.10.2012 12:45

Snapshot w chmurze Oktawave to inaczej migawka typu copy-on-write. Funkcjonalność ta rejestruje zmiany dokonane w pamięci masowej wszystkich dysków twardych podpiętych do Instancji OCI, na której tworzony jest snapshot. Oznacza to, że każde działanie na instancji po utworzeniu migawki jest równolegle w niej zapisywane. Aby powrócić do poprzedniego stanu maszyny, wystarczy po zaznaczeniu dopowiedniego snapshota wcisnąć przycisk Restore, co spowoduje przywrócenie stanu instancji sprzed utworzenia snapshota.

Funkcjonalność ta pozwala na m.in. szybkie odzyskanie danych w przypadku błędu zapisu na dysku, uszkodzenia pliku lub awarii programu.

Należy pamięć że ten rodzaj snapshotu powoduje nieustanne zwiększanie pliku danych zawierających informacje o zmianach na dysku. Dlatego też ten rodzaj snapshotu powinien być wykonywany na krótkie okresy czasu, tak aby uniknąć spowolnienia pracy instancji oraz zwiększenia kosztów jej działania (w zakresie zajętego miejsca).

(29 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.