Knowledge base
Co to jest Oktawave Volume Storage (OVS)?
Posted by Maciej Karmański on 21.12.2012 12:25

Oktawave Volume Storage (OVS) jest logiczną jednostką funkcjonującą w zwirtualizowanych zasobach centrów danych Oktawave, zdefiniowaną poprzez ilość przestrzeni dyskowej (wyrażonej w GB, gigabajtach), udostępnionej w wewnętrznej sieci pamięci masowej do przechowywania danych w formie analogicznej do dysku twardego (czyli jako urządzenie blokowe rozpoznawane przez system operacyjny jako dysk).

OVS jest systemem blokowego udostępniania zasobów dyskowych (dokładnie w taki sam sposób, jak z macierzy czy dysku), ale szybkość jego działania porównywalna jest z macierzą wyposażoną w kilka tysięcy klasycznych (magnetycznych) dysków SAS. Realny czas dostępu do danych dla OVS klasy Tier-2, Tier-3, Tier-4 oraz Tier-5 mierzony jest mikrosekundach (podczas gdy standardowe macierze czy zwykłe dyski operują w granicach milisekund).

OVS pracuje w zakresie sieci w oparciu o FC SAN 16Gbps, dostarczając do każdej instancji przepływność rzędu 1.8 GB/s i do 200,000 IOPS (dla dysków Tier-5) oraz około 150 MB/s i ok. 1000 IOPS dla dysków klasy Tier-1.

Istotną cechą OVS jest możliwość płynnej i bezprzerwowej migracji zasobów dyskowych udostępnionych instancji pomiędzy wszystkimi pięcioma dostępnymi Tier'ami, online dopasowując wydajność do potrzeb. W testach laboratoryjnych Tier-5 osiągnął wydajność 1 mln IOPS z instancji wyposażonej w 64 GB RAM i 16 VCPU, a obecnie dostępne 200 000 jest limitem software'owym, który z biegiem czasu będzie zwiększany. Podstawową cechą OVS jest replikacja danych pomiędzy storage nodami, co gwarantuje ciągłą dostępność niezależnie od awarii dowolnego elementu.

OVS jest logicznym odpowiednikiem ultra szybkiego dysku twardego i idealnie nadaje się np. do uruchomienia bazy danych o dowolnej wielkości i praktycznie dowolnym obciążeniu. Prędkość pracy takiej bazy danych (na Tier-5) będzie porównywalna z pracą na tzw. ramdysku.

(9 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.