Knowledge base
Z jakich rozwiązań korzystacie w warstwie wirtualizacyjnej?
Posted by Pomoc Oktawave on 09.01.2013 13:23

W trakcie prac nad założeniami architektury platformy Oktawave podjęliśmy decyzję o tym, że całe rozwiązanie będzie agnostyczne względem hyperwizorów. Drugą decyzją był wybór VMware vSphere jako pierwszego obsługiwanego kontrolera wirtualizacji.

Obok znanych zalet produktu vShpere najważniejsze powody, dla których w pierwszej kolejności postanowiliśmy skorzystać z takiego rozwiązania, to między innymi:

  • dostępność kompleksowego API hyperwizora, umożliwiającego stosunkowo szybki czas integracji,
  • potwierdzona wieloma latami obecności na rynku stabilność i szerokie możliwości konfiguracyjne,
  • komercyjny support,
  • elastyczny model rozliczeniowy,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa,
  • know-how, który zebraliśmy podczas blisko 5-letniej pracy ze środowiskiem VMware poprzedzającej start projektu Oktawave.

W efekcie  otrzymaliśmy z jednej strony solidne środowisko wirtualizacyjne, a z drugiej strony szerokie i niczym nie ograniczone możliwości implementacji takich funkcjonalności, które nie były ani do tej pory nie są stosowane nigdzie na świecie.

Tym samym przenieśliśmy ciężar zarządzania i konfiguracji infrastruktury do naszego własnego środowiska aplikacyjnego, tworząc unikatowe mechanizmy wertykalnego i horyzontalnego autoskalingu, bardzo elastyczny model billingowy, elastyczne i kompleksowe API oraz szerokie portfolio usług dostępnych za pomocą jednego interfejsu użytkownika.

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.