Knowledge base
Jak mogę zmienić dane na fakturze?
Posted by Piotr Malendo on 17.01.2013 13:35

Zmiany możemy dokonać poprzez wystawienie przez nabywcę usługi noty korygującej na adres customer@oktawave.com

Wyjątkiem są modyfikacje poniższych danych:

  • cena jednostkowa usługi bez kwoty podatku (cena jednostkową netto)
  • kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
  • wartość wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
  • stawka podatku
  • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
  • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
  • kwota należności ogółem

wtedy należy skontaktować się z Oktawave (customer@oktawave.com) z prośbą o wystawienie faktury korygującej.

(4 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.