Knowledge base
Chmura obliczeniowa w służbie administracji
Posted by Pomoc Oktawave on 26.03.2013 12:24
Administracja publiczna mogłaby odnosić takie same - ogromne - korzyści z wykorzystania chmur obliczeniowych jak sektor biznesowy. Problemem jest brak jasnych regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych i informacji prawnie chronionych w chmurach publicznych. Jednocześnie - i podkreślmy to szczególnie mocno - nie ma ogólnych przepisów, które zakazywałyby przetwarzania danych osobowych w chmurze. To oznacza, że administracja może korzystać z cloudcomputingu, stając się w ten sposób nowoczesną, elastyczną i oszczędną.


Attachments 
 
 chmura_w_administracji.pdf (378.19 KB)