Knowledge base
Jak dodać nową sieć OPN w systemie operacyjnym?
Posted by on 04.04.2013 14:54

Po utworzeniu sieci prywatnej w panelu administratora potrzebna jest dodatkowo konfiguracja w systemie operacyjnym instancji OCI.

 

Linux

Jeśli dodana została jedna sieć, będzie ona widoczna po wpisaniu komendy ifconfig jako eth1 (jak na zamieszczonym niżej obrazku).

 

 

Teraz wystarczy ustawić prywatny adres IP na tym interfejsie. Jeśli będzie to adres 192.168.10.10, należy wpisać polecenie:

ifconfig eth1 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0 up


Windows

Po zalogowaniu na serwer wejdź w menu Start | Control Panel | Network and Internet | Network and Shaing Center. Nowa karta sieciowa widoczna jest jako Unidentified network.

 

 

W celu skonfigurowania nowego połączenia należy kliknąć Local Area Connection | Internet protocol Version 4 [TCP/IPv4]Teraz ustaw parametry połączenia, przykład znajduje się na zamieszczonym obrazku.


 

W przypadku braku komunikacji między maszynami sprawdź ustawienia zabezpieczeń iptables (w przypadku Linuksa) lub zapory sieciowej dla Windows.

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.