Knowledge base
Jak przenieść serwis WWW do chmury obliczeniowej Oktawave?
Posted by Pomoc Oktawave on 08.04.2013 12:47

Masz problemy ze swoim hostingiem? Strona internetowa czasem działa, czasem nie działa, a czasem dostajesz e-mail od administratora, że wyłączył ci skrypt, gdyż twój WordPress czy Joomla zużywały za dużo zasobów systemowych? To nie są przecież wymyślone problemy, każdy kto zna realia polskiego hostingu wie, jak niewiele mają wspólnego deklaracje firm oferujących współdzielony hosting (szczególnie w promocjach) z realiami jego używania. Pokażemy Ci więc, jak zakończyć ten rozdział w życiu twojej strony internetowej i bezboleśnie przenieść ją do chmury obliczeniowej.

 

Zakładamy, że korzystasz z usług jednego z popularnych polskich hosterów (u którego utrzymujesz także domenę), a Twoja strona działa (a czasem nie działa) na popularnym WordPressie. Domenę wciąż możesz mieć u swojego dotychczasowego dostawcy, ale całą resztę – pliki strony i bazę danych chcesz mieć już w Oktawave. Założyłeś już też u nas darmowe konto. Co robić dalej?

 

1. Przygotowanie instancji OCI

Pomyśl o instancji OCI jak o swoim dotychczasowym koncie hostingowym, tylko o wiele potężniejszym, bez żadnych ograniczeń, jakie narzucała firma, w której trzymałeś stronę. Aby taką instancję uruchomić, po zalogowaniu się do swojego panelu użytkownika Oktawave, w menu Usługi wybierz opcję OCI: Oktawave Cloud Instances.

 

 

Na następnym ekranie kliknij przycisk Dodaj instancję OCI. Przeniesie cię to do ekranu konfiguracji instancji. Pierwszy krok to wybranie szablonu instancji. Wybierzesz tutaj typ systemu operacyjnego. Powinieneś tu wybrać Linuksa (najpopularniejszy system do hostingu WWW), a następnie jego odmianę. My proponujemy bardzo lubianego w Polsce i bardzo solidnego Debiana 6.

 

 

Po zaznaczeniu Debiana klikasz przycisk Wybierz. W kolejnym kroku należy sprecyzować typ OCI.

 

 

W ostatnim kroku należy sprecyzować szczegóły dotyczące instancji. Ustawisz tam min. jej nazwę i rozmiar (5 GB na początek powinno wystarczyć). Kliknij Uruchom OCI.

 

 

Krok pierwszy masz już za sobą! Twoja instancja OCI jest gotowa do pracy.

 

2. Konfiguracja serwera WWW

Na tak uruchomionej instancji OCI swojej strony jeszcze nie uruchomisz. Będziesz musiał przygotować dla niej odpowiednie środowisko. Aby to zrobić, musisz zalogować się do OCI i korzystając z poleceń Linuksa, zainstalować niezbędne pakiety.

Możesz się zalogować, wykorzystując tzw. klienta SSH, z wykorzystaniem danych przesłanych na twoją skrzynkę pocztową. Ale jest też prostszy sposób. Możesz w panelu administracyjnym Oktawave uruchomić Konsolę zdalną, która da ci bezpośredni dostęp do serwera. Zapisz w wygodnym miejscu swoje hasło (możesz podejrzeć je, klikając link Dane dostępowe), a następnie kliknij link Konsola zdalna i wybierz czas jej działania – np. 3 godziny. Po kliknięciu przycisku Utwórz, a następnie kliknięciu linku Otwórz klienta webowego, w twojej przeglądarce otworzy się nowa karta z dostępem do serwera.

 

 

Przed sobą masz tzw. powłokę (shell) Linuksa – podstawowy interfejs, przez który będziesz mógł wydawać polecenia swojemu serwerowi. Aby się zalogować, wpisz:

 

login: root

Password: Twoje hasło, które otrzymałeś e-mailem.

 

Teraz zaktualizujesz oprogramowanie serwera, wpisując w konsoli polecenia:

 

apt-get update

apt-get upgrade --show-upgraded

 

Niezbędne pakiety do działania serwera WWW pobierzesz, wpisując:

 

apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5

 

i wyrażając zgodę na zainstalowanie pakietów dodatkowych naciśnięciem Enter.

 

Aby właściwie działało na serwerze przepisywanie linków (mod_rewrite) i wybieranie pliku indeksu, wpisz polecenia:

 

a2enmod rewrite

nano /etc/apache2/sites-available/default

 

W edytorze dopisz do sekcji <Directory /var/www/> dyrektywę:

 

DirectoryIndex index.php

 

i zapisz plik kombinacją klawiszy Ctrl+O.

 

Następnie zrestartuj serwer WWW:

 

/etc/init.d/apache2 restart

 

Twoja strona będzie znajdowała się domyślnie w katalogu /var/www. Sprawdźmy, jak działa, przygotowując stronę testową dla interpretera PHP (niezbędnego dla działania WordPressa):

 

nano /var/www/test.php

 

W ten sposób uruchomisz edytor tekstowy, w którym wpiszesz:

 

<?php phpinfo(); ?>

 

Kombinacją klawiszy Ctrl+O zapisujesz swoją pierwszą stronę. Usuń też zbędny plik index.html:

 

rm /var/www/index.html

 

By sprawdzić, czy serwer WWW działa poprawnie, wpisz w przeglądarce adres IP swojej instancji OCI (możesz go sprawdzić w zakładce adresowanie IP panelu konfiguracyjnego instancji, otrzymałeś go też w mailu), ukośnik i test.php (np. http://176.119.33.50/test.php). Oto efekt, jaki powinieneś zobaczyć:

 

 

 

Brawo, serwer Apache z obsługą PHP już działa!

 

3. Konfiguracja bazy danych

Teraz przygotuj bazę danych MySQL, wykorzystywaną przez WordPressa:

 

apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql

 

Spowoduje to zainstalowanie bazy i wyświetlenie okienka, w którym wpiszesz hasło dla użytkownika root bazy. Zapisz to hasło w bezpiecznym miejscu.

 

Następnie zabezpiecz bazę poleceniem:

 

mysql_secure_installation

 

i na kolejne pytania odpowiadaj [Y].

 

Z gotową bazą możesz zainstalować program do zarządzania nią, popularny phpmyadmin:

 

apt-get install phpmyadmin

 

Podczas instalacji zostaniesz zapytany o rodzaj serwera WWW (proszę się upewnić, że został wybrany apache2), hasło administratora bazy (wpisz hasło, które podałeś przy konfiguracji bazy dla użytkownika root) oraz hasło, za pomocą którego phpmyadmin zarejestruje się w serwerze baz danych (naciśnij Enter).

Z phpmyadmina możesz teraz korzystać przez przeglądarkę, wpisując swój adres IP i po ukośniku ciąg phpmyadmin (np.: http://176.119.33.50/phpmyadmin/). Powinieneś zobaczyć panel logowania tego narzędzia – logujesz się do niego wpisując jako dane logowania root i hasło, jakie ustaliłeś dla bazy danych.

 

 

 

4. Konfiguracja serwera FTP

W kolejnym kroku zainstaluj serwer FTP, za pomocą którego będziesz mógł przegrywać pliki na swój serwer:

 

apt-get install vsftpd

 

i skonfiguruj go tak, by można było się logować z zewnątrz, standardowym klientem FTP (np. Filezillą). W tym celu otwieramy plik konfiguracyjny:

 

nano /etc/vsftpd.conf

 

Należy w nim zmienić następujące parametry (jeśli z przodu znajduje się znak #, należy go usunąć):

 

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=002
chroot_local_user=YES

 

Zrestartuj serwer FTP poleceniem:

 

/etc/init.d/vsftpd restart

 

Logowanie się za pomocą konta root nie jest dobrym pomysłem, przygotuj więc specjalnego użytkownika webmaster, z dostępem do katalogu, w którym znajdzie się strona WWW:

 

echo "/bin/false" >> /etc/shells

useradd -d /var/www -g www-data -s /bin/false webmaster

 

i ustal hasło logowania dla tego użytkownika:

 

passwd webmaster

 

oraz właściwe uprawnienia zapisu do katalogu ze stroną WWW:

 

chmod -R g+w /var/www

 

Teraz możesz już śmiało się logować przez FTP do swojej instancji OCI.

 

5. Przygotowanie kopii strony WWW

To, co zrobisz w tym etapie, może się nieco różnić od przedstawionego poniżej opisu, jeśli twój dotychczasowy dostawca hostingu stosuje nieco inne oprogramowanie. Bez względu na to, jakie narzędzia zastosujesz, chodzi o dwie rzeczy – przeniesienie plików oraz skopiowanie bazy danych. Zakładamy, że dotychczasowy dostawca hostingu oferuje panel zarządzający cPanel z menedżerem plików oraz narzędzie phpmyadmin.

W menedżerze plików wybierz katalog, w którym znajduje się twoja strona (np. public_html/www)

 

 

Zaznacz pliki i katalogi strony i wybierz z menu kontekstowego opcję Compress (jako typ kompresji wybierając archiwum gziped tar). Powstały plik (np. mojastrona.tar.gz) pobierz na dysk, wybierając z menu kontekstowego opcję Download.

Następnie wróć do cPanelu i uruchom z niego narzędzie phpmyadmin. W lewej kolumnie wybierz bazę danych, z której korzysta twoja strona. Po otworzeniu bazy wybierz z jej widoku zakładkę Eksport.

 Na następnym ekranie zaznacz metodę eksportu: Szybko, Format: SQL i kliknij przycisk Wykonaj.

W efekcie otrzymasz do pobrania plik z rozszerzeniem .SQL. Zapisz go w bezpiecznym miejscu.6. Wgranie kopii strony WWW na instancję OCI

Uruchom serwer FTP i zaloguj się na swoją instancję OCI, z loginem i hasłem ustalonym w kroku drugim, przy konfiguracji serwera. Skopiuj plik z rozszerzeniem .TAR.GZ, który pobrałeś z menedżera plików do katalogu /var/www. Po otrzymaniu komunikatu o poprawnym skopiowaniu pliku, wróć do konsoli zdalnej swojej instancji Oktawave i wydaj polecenie:

 

tar -zxvf mojastronaWWW.tar.gz


Strona została rozpakowana – gdy jednak wejdziesz na adres IP swojej instancji OCI, zobaczysz komunikat „Error establishing a database connection”. Czas na przygotowanie bazy danych.

Otwórz phpmyadmina zainstalowanego na instancji OCI (np. http://176.119.33.50/phpmyadmin/).

Załóż nową bazę danych

 i kliknij przycisk Utwórz.

Następnie kliknij w lewej kolumnie nazwę świeżo założonej bazy i wybierz zakładkę Import z górnego panelu. Wgraj przyciskiem Wybierz plik zapisany wcześniej zrzut bazy danych strony (z rozszerzeniem .SQL). Pozostałe opcje pozostaw bez zmian, kliknij przycisk Wykonaj.

Cała baza danych została przeniesiona.

Należy teraz przygotować użytkownika, z uprawnieniami do korzystania z niej. Kliknij zakładkę Uprawnienia, a potem opcję Dodaj nowego użytkownika.

Na kolejnym ekranie podaj nazwę użytkownika, host (host lokalny) i hasło. Następnie w polu Globalne uprawnienia kliknij Zaznacz wszystkie i kliknij przycisk Wykonaj.


 

Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie WordPressa tak, by korzystał z nowej bazy.

Wróć do konsoli zdalnej i wpisz:

 

nano /var/www/wp-config.php


Poszukaj w pliku konfiguracyjnym linii definiujących parametry połączenia z bazą danych i wpisz tam odpowiednie dane, zgodne z wcześniej ustawionymi, np.:

 

define('DB_NAME', ' mojastronawww');

define('DB_USER', 'stronawww');

define('DB_PASSWORD', 'Ba4rz0trud3hasl0');

define('DB_HOST', 'localhost');

 

To już wszystko – przeniosłeś w całości swoją stronę WWW.

Zapewne jednak chciałbyś korzystać z niej nie tylko przez adres IP, ale też korzystając z domeny, którą wykupiłeś. To wymagać będzie zmiany konfiguracji domeny.7. Zmiana konfiguracji domeny

Praktycznie każdy rejestrator domen korzysta z własnego panelu konfiguracyjnego, za pomocą którego można zarządzać zarejestrowaną domeną. Panele te mogą się od siebie bardzo różnić, jednak ich funkcjonalność sprowadza się do tego samego: pozwolić na edycję tzw. rekordów domeny. Zobacz, jak można zrobić to w panelu jednego z popularniejszych polskich rejestratorów.

Po zalogowaniu do panelu, przejdź do zakładki Moje Domeny.


 

Z rozwijanego menu Dostępne Operacje wybierz Konfiguracja DNS. Na nowo otwartym ekranie znajdź wiersz z tzw. rekordem A domeny:


 

Kliknij Edytuj i w kolejnym panelu zmień adres IP na adres IP twojej instancji OCI.

 

 

Zakończ zmianę kliknięciem przycisku Zapisz.

 

To wszystko: teraz pozostaje czekać na aktualizację konfiguracji DNS. Zmiana powinna zająć do 24 godzin. Od tego czasu wpisanie adresu domenowego dla twojej strony będzie otwierało ją prosto z chmury Oktawave.

Masz pytania? Nie wahaj się napisać do nas na adres support@oktawave.com. Pomożemy Ci w procesie migracji.

(49 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.