Knowledge base
Jak utworzyć backup instancji OCI z poziomu panelu administratora?
Posted by Piotr Malendo on 04.06.2013 18:01

W celu wykonania backupu w panelu administratora Oktawave należy ustawić harmonogram utworzenia pełnych kopii zapasowych instancji OCI, który automatycznie przeniesie je do systemu storage'owego OCS. Aby to zrobić, postępuj według poniższych kroków.

1. W zakładce Usługi | OCI kliknij interesującą Cię instancję, a następnie przejdź do zakładki SCHEDULERY.

 

 

2. W polu Nazwa wpisz tytuł, za pomocą którego będzie identyfikowany tworzony scheduler. Pola Typ i Cykl są bezpośrednio ze sobą powiązane. Przykładowo dla zaznaczonych opcji Cykliczny, Tygodniowy akcja będzie wykonywana raz w tygodniu o określonej porze (pole Data i Godzina). Dodatkowa opcja Powtarzaj co ustawi większe odstępy pomiędzy wykonywanymi backupami. Istotne jest, żeby w polu Akcja wybrać pozycję Utworzenie kopii zapasowej, co pozwoli następnie określić konkretną lokalizację, gdzie przetrzymywana będzie kopia (nowe foldery mogą być tworzone w zakładce Usługi | OCS | Dodaj kontener).

Po uzupełnieniu poszczególnych parametrów według własnych preferencji nowe zadanie pojawi się na liście, tak jak to pokazano poniżej.

 

 

3. Po dokonaniu powyższych czynności instancja zostanie przeniesiona w formacie OVF do usługi obiektowego systemu przechowywania danych (OCS). W celu zaimportowania kopii maszyny wybierz zakładkę Usługi | Import/Export | Import i wciśnij przycisk Importuj. W nowym oknie wpisz nazwę nowej instancji, oraz ścieżkę do pliku obrazu (definiowaną na etapie tworzenia schedulera).

 

 

Jako backup OCI może również posłużyć opcja klonowania. W celu wykonania takiego klona wejdź w zakładkę instancji, którą chcesz powielić, i kliknij przycisk Klonuj u góry panelu.

 

 

Sklonowana maszyna pojawi się na liście instancji w zakładce Usługi | OCI.

Należy pamiętać, iż usługa backupu jest ograniczona do 1TB przestrzeni dyskowej. Powyżej tej wartości, zalecamy skorzystanie z innych rozwiązań np. rsync, duplicity, bacula itp.

 

(12 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.