Knowledge base
Jak uruchomić mechanizm pełnego monitoringu stron w Oktawave Watch?
Posted by on 12.07.2013 11:15

Dzięki analizie HAR dokładnie wiemy, które elementy wpłynęły na czas otwierania się badanej strony internetowej oraz jakie fazy pobierania strony trwały najdłużej (podział na odpytanie DNS, nawiązywanie połączenia TCP/IP, wysyłanie żądania HTTP, oczekiwanie na odpowiedź serwera, odbieranie danych). Kluczowe jest to, że dane analityczne są zapisywane dla każdego wykonanego sprawdzenia, tak więc możemy sprawdzić, co powodowało np. w dniu wczorajszym opóźnienia w ładowaniu witryny.

 

 

Aby korzystać z tej funkcjonalności, należy po zalogowaniu się do panelu Oktawave przejść w zakładce Usługi do Oktawave Watch.

 

 

Następnie w zakładce Usługi klikamy Dodaj nową usługę. Poniżej znajduje się lista już monitorowanych usług, jeśli wcześniej włączyliśmy monitoring dla którejkolwiek instancji OCI lub aplikacji.

 

 

Wybieramy typ usługi FullPage lub FullPageHttps, w zależności od tego, czy chcemy badać stronę z szyfrowaniem SSL (https).

 

 

Następnie w oknie konfiguracji monitoringu wypełniamy przynajmniej pole dotyczące adresu URL. Można również ustawić wiele innych opcji konfiguracji sprawdzania, począwszy od częstotliwości, do dopasowania tekstu, który powinien lub nie może znaleźć się na stronie.

 

 

Po ustawieniu wybranych opcji możemy zapisać konfigurację – monitoring zostanie rozpoczęty.

 

 

Na stronie z monitorowanymi usługami panelu watch.oktawave pojawi nowo dodana usługa o nazwie wpisanego w konfiguracji adresu URL. Monitoring usługi będzie się odbywało 24 godziny na dobę w odstępach czasu ustalonych w parametrze Częstotliwość.

Pierwsze wyniki powinny być po kilku minutach od zapisania ustawień. Poniżej prezentujemy dane zebrane z dłuższego okresu badania usługi, aby pokazać jak korzystać z analizy HAR.

Z listy monitorowanych usług wybieramy przykładową usługę, klikając jej nazwę.

 

 

Następnie otworzy się strona z podsumowaniem monitoringu i wykresami szybkości oraz dostępności wybranej usługi. Na poniższym ekranie widzimy zaznaczony na wykresie fragment, który chcemy zbadać ze względu na podwyższony czas ładowania się strony. Zaznaczenia dokonujemy, klikając wykres i przeciągając zaznaczenie z wciśniętym lewym klawiszem myszki.

 

 

Po zwolnieniu przycisku myszy wykres automatycznie powiększy wybrany fragment. Jeśli przybliżenie będzie wystarczająco duże, zobaczymy poszczególne sprawdzenia z podziałem na lokalizacje, z których były wykonywane. Wybieramy wówczas interesujący nas moment sprawdzenia poprzez kliknięcie w odpowiedni punkt wykresu (1).

 

 

Zostaną zaznaczone wszystkie sprawdzenia z tego momentu, a poniżej wykresu pojawią się nazwy lokalizacji, z których wykonano sprawdzenie (2). Klikając daną nazwę, wyświetlimy nowe okno z wykresem typu waterfall przedstawiającym analizę HAR.

 

 

Na wykresie widać poszczególne elementy strony, status HTTP, rozmiar danego elementu oraz czas jego pobierania z podziałem na wszystkie fazy. Najechanie kursorem nad dany pasek czasu wyświetli dodatkowo informacje dotyczące czasu trwania wszystkich faz pobierania zawartości.

Jest również możliwość podglądu nagłówków odpowiedzi serwera dla każdego elementu poprzez rozwinięcie drzewka, a także pokazanie ogólnej statystyki dotyczącej typów pobieranych elementów poprzez kliknięcie przycisku Pokaż/Ukryj statystyki.

 

(5 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.