Knowledge base
Jak zmienić rozmiar dysku OVS?
Posted by on 16.07.2013 15:14

1. Jak rozszerzyć wielkość dysku OVS w panelu administratora?

W celu zwiększenia przestrzeni dyskowej OVS należy w panelu administratora wejść w zakładkę Usługi | OVS. Wyświetli się okno, tak jak to pokazano poniżej.

 

 

Jeśli chcesz zwiększyć przestrzeń na dysku, który jest dyskiem systemowym, wtedy należy rozwinąć parametr Wyświetl dyski i zmienić jego wartość na Systemowe. Przy każdym dysku po prawej stronie widnieje mała ikona ołówka - jej kliknięcie umożliwi edycję dodatkowych parametrów.

 

 

W kolumnie Pojemność wpisz pożądaną wartość. Zatwierdź zmiany, klikając zieloną ikonę po prawej stronie.

Należy pamiętać, że wymagane jest wyłączenie instancji przed rozpoczęciem rekonfiguracji. Z uwagi na bezpieczeństwo danych nie ma możliwości zmniejszania pojemności dysków. Należy także pamiętać, że nie można zmienić rozmiaru dysku, który jest podłączony do instancji posiadającej snapshoty.

Uwaga! Przed dokonaniem operacji zmian w strukturze partycji zalecamy wykonanie backupu instancji. Można do tego użyć funkcji klonowania, lub snapshot (po powiększeniu dysku w panelu, przed zmianami w systemie operacyjnym). Pozwoli to na przywrócenia stanu instancji sprzed zmian w przypadku popełnienia błędu. Po wprowadzeniu wszystkich operacji warto wykonać restart instancji w celu sprawdzenia, czy system uruchamia się poprawnie (w przypadku poprawnego działania instancji, zalecamy usunięcie backupu, aby uniknąć naliczeń z tego tytułu, zwłaszcza w przypadku snapshota).

 

2. Jak rozszerzyć wielkość dysku OVS w systemie operacyjnym?

 

Linux

 

Jeśli na instancji zainstalowany jest system z rodziny Linux, świeżo dodany storage będzie automatycznie wykryty i udostępniony jako wolna przestrzeń dysku widocznego pod postacią pliku urządzania o nazwie /dev/sda (jeśli jest to dysk systemowy) lub z wykorzystaniem kolejnych wolnych liter alfabetu dla dodanych dysków niesystemowych, np. /dev/sdb, /dev/sdc.

W celu aktualizacji informacji o nowej, wolnej przestrzeni, po stronie systemu operacyjnego musimy wydać poniższe polecenie (gdzie sdX trzeba zmienić na nazwę dysku np. sda, sdb itp.)

 

echo 1 > /sys/block/sdX/device/rescan

 

Abyśmy mogli dodać wolną przestrzeń jako nową partycję logiczną, musimy najpierw rozszerzyć partycję typu "extended", która w naszych szablonach ma numer 3 (/dev/sda3). Wykonujemy więc polecenie:

 

parted /dev/sda resizepart 3 100%

Następnie, w celu zwiększenia przestrzeni dyskowej w systemie operacyjnym, możesz użyć programu cfdisk. W tym celu wpisz następującą komendę.

 

cfdisk /dev/sda (na potrzeby tego tutoriala zmieniamy przestrzeń dysku systemowego)

 

Pojawi się okno programu informujące o nowej przestrzeni widocznej, jako Free Space.

 

 

W celu jej wykorzystania przejdź do wiersza, w którym jest umieszczona i kliknij [New] | [Logical], podaj interesujący Cię rozmiar (Enter, jeżeli chcemy wykorzystać całość), klikamy [Write] i zatwierdzamy Yes. Program opuszczamy poprzez [Quit].

W tym momencie (w zależności od dystrybucji Linuksa) należy na nowo odczytać informację z tablicy partycji. Użyj do tego celu następującej komendy.

 

partprobe

 

Lub po prostu zrestartuj system.

Na tym etapie możesz zdecydować, czy chcesz wykorzystywać na dysku dodatkową warstwę umożliwiającą m.in. zarządzanie wielkością wolumenów LVM (https://wiki.ubuntu.com/Lvm). Jest to mechanizm opcjonalny i jeśli chcesz go wdrożyć, czytaj dalej. 

Jeśli natomiast wystarczy Ci jednorazowa zmiana wolumenu, to w takim wypadku wystarczy jedynie stworzyć system plików na nowej partycji. Możesz to zrobić z wykorzystaniem narzędzia mkfs. W celu stworzenia domyślnego dla Linuksa systemu plików ext4 wykonaj następujące polecenie. 

 

mkfs.ext4 -L moj-nowy-dysk /dev/sda4 (numer partycji może być inny np. sda7)

 

Dysk jest gotowy do użytku a nowa przestrzeń została zainicjowana jako nowa partycja sda4 (przykład).

W celu utworzenia dodatkowej warstwy LVM postępuj według następujących kroków. Otwórz ponownie program cfdisk.

 

Cfdisk /dev/sda

 

Podświetl nową partycję i kliknij [Type], ustaw parametr 8E (Linux LVM) i wciśnij Enter, następnie kliknij [Write] i zatwierdź Yes
Dodaj nową partycję do warstwy LVM przy użyciu następującej komendy.

 
pvcreate /dev/sda6

 

Następnie poszerz wolumen grupy.

 

vgextend oktawave_Vg /dev/sda6

 

Kolejnym krokiem jest poszerzenie wolumenu logicznego.

 
lvextend -l+100%FREE /dev/oktawave_Vg/main

 

Po czym użyj następującej komendy.

 
resize2fs /dev/oktawave_Vg/main

 

Od teraz zwiększanie i zmniejszanie woluminów logicznych nie powinno sprawiać większych trudności.

 

Windows

W systemie Windows w celu poszerzenia dysku wejdź w Server Manager’a i przejdź do zakładki File and Storage Services | Volumes, pojawi się okno, tak jak to pokazano poniżej.

 

 

Kliknij prawym przyciskiem dysk, który został poszerzony w panelu administratora, a następnie wybierz pozycję Extend Volume i wpisz nową wielkość [GB], o którą chcesz zwiększyć storage.

(15 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.