Knowledge base
Uruchomiłem usługę. Jak się do niej dostać?
Posted by on 08.08.2013 10:53

W niniejszym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania o dane dostępowe do poszczególnych serwerów i usług. 

 

  1. Gdzie są dane dostępowe SSH/RDP?
  2. Gdzie znajdę IP usługi?
  3. Gdzie znajdę ID serwera?
  4. Czy do serwera mogę się zalogować z poziomu panelu administracyjnego?
  5. Gdzie znajdę wszystkie dane dostępowe do usług uruchomionych na OCI?
  6. Zainstalowałem Aplikację. Gdzie znajdę dane dostępowe do SFTP?

 

 

1. Gdzie są dane dostępowe SSH/RDP?

Po przejściu do widoku wybranej usługi (np. OCI) w sekcji Informacje znajduje się przycisk Pokaż.

 

 

Kliknięcie przycisku odkryje hasło niezbędne do połączenia SSH.

 

 

Dla instancji z systemem Windows jest to hasło Administratora, które użytkownik podaje przy logowaniu przez RDP.

 

2. Gdzie znajdę IP usługi?

Po przejściu do widoku wybranej usługi (np. OCI), w dolnej części tej strony znajdują się zakładki, a jedną z nich jest zakładka o nazwie Adresowanie IP. IP usługi znajduje się również w e-mailu, który przychodzi po utworzeniu nowej instancji. 

 

3. Gdzie znajdę ID serwera?

Warto wiedzieć, że do usług w Oktawave można łączyć się, podając adres IP (patrz: punkt wyżej) lub ID serwera. Po przejściu do widoku wybranej usługi (np. OCI) w sekcji Informacje znajduje się sekcja Id serwera.

 

 

4. Czy do serwera mogę się zalogować z poziomu panelu administracyjnego?

Tak. Umieściliśmy konsolę w naszym panelu, aby z każdego komputera możliwe było zaawansowane zarządzanie usługą. Po przejściu do widoku wybranej usługi, na dole sekcji Informacje znajduje się odnośnik Konsola zdalna.

 

 

Jego kliknięcie rozwinie sekcję, w której należy zaznaczyć odpowiedni czas trwania sesji, a następnie zatwierdzić, klikając Utwórz.

 

 

Po chwili pojawi się odnośnik do naszego klienta webowego.

 

 

Nie pozostaje już nic innego, tylko zalogować się do usługi.

 

 

5. Gdzie znajdę wszystkie dane dostępowe do usług uruchomionych na OCI?

Dane dostępowe znajdują się w lokalizacji /root/ w pliku README, po zalogowaniu się do OCI przez SSH.

 

 

Przykładowy plik wygląda następująco (ważne ifnormacje zaczynają się od linijki "Installation notes [...]").

 

 

6. Zainstalowałem Aplikację. Gdzie znajdę dane dostępowe do SFTP?

W przypadku uruchamiania Aplikacji (np. WordPress) ważny jest ekran przed uruchomieniem instalatora Aplikacji, w którym znajdują się dodatkowe informacje, np. dane dostępowe do SFTP. Aby zobaczyć ten ekran, po przejściu na stronę wybranej Aplikacji, na dole sekcji Informacje znajduje się odnośnik Dostęp do aplikacji.

 

 

Kliknięcie go rozwinie dostępne opcje, następnie należy kliknąć link Strona główna aplikacji.

 

 

Wyświetlona zostanie strona z wszystkimi najistotniejszymi informacjami, w tym dane dostępowe SFTP.

 

 

Link do tej strony otrzymasz również w e-mailu potwierdzającym. Ekran ten pojawia się tylko raz i wymaga zatwierdzenia. Jeśli został zatwierdzony po otworzeniu go z e-maila, to po kliknięciu w panelu już się nie wyświetli.

(5 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.