Knowledge base
Co pokazuje mi widok Billingu i jakie informacje mogę z niego wyczytać?
Posted by Adam Miś on 06.09.2013 15:16

Zakładka Billing służy do zarządzania płatnościami – sprawdzisz tutaj koszty generowane przez poszczególne usługi Oktawave, opłacisz faktury i przeglądniesz historię rozliczeń.

Wszystkie nasze usługi rozliczane są w modelu pre-paid, tzn. że zanim zaczniesz z nich korzystać, powinieneś doładować swoje konto. W przypadku usług rozliczanych poprzez opcję miesięczną, opłacasz je na miesiąc z góry.

 

 

Aby zarządzać płatnościami, wejdź do zakładki Billing, która zawsze jest widoczna w górnej części strony.

 

 

Główna strona zawiera informacje o saldzie konta, okresie rozliczeniowym, zużycie w bieżącym okresie, dokonanych płatnościach, a także listę wygenerowanych faktur, które można pobrać po przyciśnięciu przycisku PDF znajdującego się w kolumnie Załączniki.

 

 

Po przejściu na zakładkę Rozliczenia zobaczysz dane nt. dokonanych przez Ciebie płatności. Każda z nich powiększyła kwotę na Twoim koncie Oktawave.

Przeglądanie płatności ułatwia wyszukiwarka oraz filtrowanie według kryterium czasu dokonania transakcji, typu operacji czy formie płatności. Zawiera ona także listę wystawionych faktur.

Kolejna zakładka Płatności zawiera dane karty kredytowej oraz danych do dokonania przelewów. Zakładka Cennik zawiera aktualne ceny usług, które zostały ustalone dla Twojego konta (uwzględnia ewentualne rabaty).

 

 

Ostatnią zakładką są Raporty. Można tu obserwować w formie tabel, ile środków wykorzystują Twoje usługi. Raport można tworzyć i listować, ustalając okres, z jakiego ma być generowany oraz ze względu na typ usług.

(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.