Knowledge base
Jak przenieść instancję pomiędzy różnymi kontami w Oktawave?
Posted by on 09.10.2013 20:47

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że Klient może zmienić wszystkie dane określonego konta (z wyjątkiem parametru: kraj). Sama nazwa konta może zostać zmieniona za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, wystarczy napisać e-mail na adres support@oktawave.com, bądź zgłosić taką prośbę z wykorzystaniem systemu ticketowego (w panelu administratora należy wejść w zakładkę Konto | Zlecenia).

Jeśli natomiast zmiana nazwy konta okaże się niewystarczająca, wtedy serwery można przenieść, postępując według następujących kroków.

  1. W panelu administratora należy wykonać eksport instancji do usługi OCS (należy wyłączyć maszynę, a następnie wejść w jej zakładkę i kliknąć przycisk Eksport w lewym górnym rogu ekranu).
  2. Następnie należy pobrać wykonany obraz, przykładowo na komputer lokalny (można to zrobić przy użyciu programów takich jak: Cyberduck, cURL lub Python-swiftclient).
  3. Po zalogowaniu się na nowe konto należy pobrać obraz serwera do usługi OCS (w zakładce Usługi | OCS należy kliknąć Dodaj kontener, nadać mu nazwę i w następnej kolejności kliknąć Dodaj | Dodaj plik i wybrać lokalizację obrazu).
  4. Ostatnim krokiem jest import maszyny na docelowym koncie (zakładka Usługi | Import/Eksport | Importuj, z listy należy wybrać załadowany wcześniej obraz instancji).

Po dokonaniu powyższych kroków instancja OCI pojawi się na liście usług jako nowy serwer.

UWAGA! Z racji maksymalnej wielkości pojedynczego obiektu jaki może być przechowywany w OCS (5GB), plik dysku maszyny wirtualnej jest dzielony na segmenty (http://docs.openstack.org/developer/swift/overview_large_objects.html).

Jeśli istnieje więcej niż jeden plik, to to co zostało pobrane, jest poszczególnymi segmentami.

W katalogu backupu instancji oprócz pliku OVF powinien znajdować się obiekt z rozszerzeniem vmdk, który w Cyberducku prawdopodobnie posiada zerowy rozmiar, jest to jednak obiekt który spaja poszczególne segmenty dysku i pozwala na pobranie całego obrazu.

(10 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.