Knowledge base
Jak zacząć korzystać z promocji QuickBenefit lub programu SmartBenefit?
Posted by on 29.11.2013 12:36

1. Jak przystąpić do promocji lub programu?

Po zalogowaniu do panelu Oktawave, najedź kursorem nad pole Billing i z rozwiniętej listy wybierz odnośnik o takiej samej nazwie (Billing).

 

 

Na nowej stronie, w prawym dolnym rogu znajduje się sekcja dotycząca programu QuickBenefit (osoby fizyczne) lub SmartBenefit (klienci firmowi). Zapoznaj się z regulaminem i zaznacz stosowne pole, a następnie kliknij przycisk Aktywuj (...).

 

Po chwili w sekcji omawianego programu zostanie wyświetlone podsumowanie, z którego dowiesz się między innymi, jaki jest twój identyfikator oraz ile środków zostało już zgromadzonych w programie.

 

 

 

2. Jak udostępniać swoje ID?

Posiadając już swoje ID, możesz zacząć zarabiać na polecaniu naszych usług. Za każdym razem, kiedy ktoś poda twój ID podczas rejestracji i dokona wpłaty, Twoje konto zostanie powiększone o stosowną kwotę (5% wysokości wpłaty).

 

 

Identyfikator (ID) można udostępnić/przekazać na dwa sposoby:

  1. Udostępnij identyfikator manualnie, np. e-mailem, na forum lub na blogu. Po prostu, podaj komuś swój ID i dopilnuj, aby został on przez tę osobę wykorzystany podczas zakładania nowego konta.
  2. Udostępnij potencjalnemu klientowi URL zawierający parametr z Twoim ID polecającego. Parametr dodajemy na koniec adresu prowadzącego do formularza rejestracji. Parametr ten może przyjąć formę np. ?recoid=602, gdzie 602 to ID polecającego. Cały URL będzie więc wyglądał następująco:

    https://admin.oktawave.com/Pages/CreateAccount.aspx?recoid=602

Kliknięcie linku z tak skonstruowanym parametrem sprawi, że formularz rejestracji automatycznie uzupełni pole identyfikator polecającego odpowiednim ID.

Uwaga! Po wejściu użytkownika na stronę rejestracji z tak skonstruowanego URL, zachowujemy odpowiednią informację o ID w jego plikach cookie przez kolejne 30 dni. Oznacza to, że przez kolejny miesiąc rejestracja takiego użytkownika będzie zliczona na konto danego ID, nawet jeśli w późniejszym terminie nie dokona się ona bezpośrednio z wykorzystaniem URL zawierającego ID.

 

3. Skąd wziąć materiały reklamowe?

W Oktawave chcemy dać Ci możliwość skorzystania z naszych gotowych materiałów reklamowych, które możesz wykorzystać do promocji usług oraz pozyskiwania nowych klientów. Wśród materiałów znajdują się bannery statyczne oraz Flash do wykorzystania na stronach WWW uczestników promocji QuickBenefit lub programu SmartBenefit.

Materiały do pobrania: bit.ly/1O6Bmq5.

 

4. Jak podlinkować bannery?

Podlinkowanie banerów statycznych na stronie WWW jest bardzo proste. Wystarczy wgrać odpowiedni baner na serwer, a następnie podlinkować go z wykorzystaniem np. takiego kodu HTML. Należy pamiętać, że 602 z przykładu należy podmienić na własny unikatowy ID.

<a href="https://admin.oktawave.com/Pages/CreateAccount.aspx?recoid=602">
    <img src="[ścieżka do banera]/300x250_1_static.jpg" />
</a>

Podlinkowanie banerów typu Flash może wymagać nieco więcej pracy, a przede wszystkim rozumienia istoty ich przygotowania. Wszystkie mają umieszczoną w sobie specjalną funkcję, która przeniesie użytkownika po kliknięciu na odpowiedni adres, ale musimy taki baner osadzić na stronie z pomocą obiektu i przekazać właściwy URL dla takiego obiektu. Poniżej właściwy przykład.

<object onclick="window.location='https://admin.oktawave.com/Pages/
CreateAccount.aspx?recoid=602'; return false;"
classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="120"
height="600" id="120x600_1_flash" align="middle">

    <param name="movie" value="120x600_1_flash.swf" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    <param name="play" value="true" />
    <param name="loop" value="true" />
    <param name="wmode" value="window" />
    <param name="scale" value="showall" />
    <param name="menu" value="true" />
    <param name="devicefont" value="false" />
    <param name="salign" value="" />
    <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />

</object>

W powyższym przykładzie podlinkowaliśmy baner o nazwie 120x600_1_flash.swf. Jeśli chcesz wykorzystać powyższy przykład, pamiętaj o zmianie ID oraz nazwy banera.

Ok. Wszystko jasne, więc zaczynam od założenia konta lub zalogowania się do panelu administratora.

(5 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.