Knowledge base
Czym jest subregion?
Posted by on 16.12.2013 09:56

Dobrze zaplanowana redundancja jest konieczna w celu zapewnienia wysokiej dostępności świadczonych usług, a dzięki subregionom można osiągnąć ten sam poziom redundancji, jaki zapewnia fizyczna odrębność serwerów dedykowanych z zachowaniem wszystkich korzyści wynikających z korzystania z chmury.

Chmura obliczeniowa Oktawave na poziomie fizycznym składa się klastrów obliczeniowych. Klastry są wzajemnie fizycznie rozdzielne w obszarze jednego centrum danych. Dotyczy to każdego aspektu wewnętrznego klastra: 

 • mocy obliczeniowej, 
 • sieci, 
 • węzłów danych.  

Punktem styku pomiędzy klastrami jest fizyczne połączenie chmury z Internetem, czyli routery oraz węzły wymiany ruchu sieciowego. 

W Oktawave użytkownicy mają możliwość ręcznego wyboru strefy dostępności, na którą składają się poszczególne klastry oraz węzły danych. Takie fizycznie rozdzielne strefy dostępności określamy terminem subregion.

Takie podejście umożliwia naszym klientom lepsze planowanie rozwiązań wysokiej dostępności (HA), skuteczniejsze zarządzanie przydzielonymi zasobami oraz wyższą kontrolę nad niezawodnością aplikacji uruchamianych w chmurze Oktawave.

Główne cechy subregionów można zebrać do następujacego zestawienia.

 •  Fizyczna niezależność pomiędzy subregionami, a tym samym pełna niezależność usług uruchomionych na różnych subregionach.
 •  Możliwość automatycznego lub ręcznego przypisania uruchamianych usług do konkretnych subregionów.
 •  Load balancing ruchu pomiędzy subregionami (np. jeden uruchomiony przez klienta serwer WWW pracuje w regionie PL-001, a drugi w PL-002 ) za pomocą kontenerów.
 •  Przezroczystość prywatnych sieci OPN pomiędzy subregionami.
 •  Możliwość migracji poszczególnych dysków pomiędzy subregionami (dysk musi być odłączony od OCI, lub OCI musi być wyłączone).
 •  Możliwość migracji poszczególnych OCI pomiędzy subregionami (OCI musi być wyłączone).
 •  Rozszerzone zarządzanie adresami IP. Rezerwacja konkretnego adresu IP jest właściwa dla każdego z subregionów.

Funkcjonalność subregionów dotyczy wszystkich podstawowych usług Oktawave tj.

 • OCI, 
 • Aplikacji, 
 • sieci OPN, 
 • dysków OVS.

Dobrą ilustracją koncepcji suregionów jest poniższy schemat.

 

 

Zobacz, jak wykorzystać subregiony na przykładzie naszego tutoriala krok po kroku, pt. "Jak efektywnie wykorzystać subregiony, projektując rozwiązania wysokiej dostępności".

(3 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.