Knowledge base
Jak planować budżet na infrastrukturę w chmurze obliczeniowej Oktawave
Posted by on 26.02.2014 18:46

W rozmowach z Klientami zdarza nam się czasem słyszeć obawy odnośnie tego, że firmy nie są w stanie precyzyjnie oszacować miesięcznych kosztów korzystania z infrastruktury Oktawave. Te obawy są częściowo uzasadnione i wynikają wprost z koncepcji elastyczności - nie wiemy do końca, ile Klient zużyje infrastruktury w ciągu miesiąca, a chcemy, by płacił jedynie za te zasoby, które faktycznie wykorzystał. Dają się tutaj we znaki stare nawyki, w których Klienci godzą się na przepłacanie za infrastrukturę, byle mieć stałą cenę miesięczną. Chmura obliczeniowa zmienia ten stan rzeczy - stan, który z definicji uznajemy za niekorzystny dla użytkowników i chcemy, by odkryli oni z nami zalety elastyczności. Dlatego przygotowaliśmy ten dokument. Ma on pomóc lepiej zapanować nad miesięcznym budżetem na wydatki w Oktawave i precyzyjnym zrozumieniem sposobu bilingowania.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że użyte w tym materiale ceny mają charakter poglądowy i mogły się zmienić w ostatnim czasie. Prosimy, sprawdź na tej stronie aktualne ceny naszych usług i dopasuj je odpowiednio do zaprezentowanego tutaj schematu obliczania cen.

 

Wycena OCI, czyli odpowiednika serwera

Oktawave Cloud Instances (OCI) to usługa, która pozwala w łatwy sposób wykorzystać zasoby chmury obliczeniowej (wirtualnych serwerów, które nazywamy instancjami) do stworzenia i rozwoju skalowalnych serwisów i aplikacji internetowych, systemów dedykowanych czy gier online.

Dzięki rozliczaniu jedynie za wykorzystane zasoby ograniczysz koszty wydawane na IT, równocześnie zachowując zdolność do błyskawicznego dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb twoich klientów i rynku.

Aby dokonać wyceny OCI, należy wziąć pod uwagę cztery parametry środowiska OCI oraz trzy parametry OVS (Oktawave Volume Storage, czyli odpowiednika dysku).

OCI jest logiczną jednostką funkcjonująca w zwirtualizowanych zasobach centrów danych Oktawave, zdefiniowaną poprzez ilość pamięci operacyjnej RAM (określonej w GB, gigabajtach) oraz liczbę procesorów (VCPU) o określonej mocy obliczeniowej (wyrażonej w GHz, gigahercach), pozwalająca na uruchomienie systemu operacyjnego. OCI jest zatem logicznym odpowiednikiem serwera.

Oktawave oferuje predefiniowane konfiguracje środowisk RAM i VCPU – zaczynają się one od 0,5 GB RAM, 1 VCPU x 2,5 Ghz (32 lub 64-bitowy). Zawsze aktualne konfiguracje można znaleźć w naszym cenniku.

 

 

Klient musi podjąć również decyzje, czy konstruowana przez niego infrastruktura będzie działała pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny Windows czy Linux – te pierwsze kosztują nieco więcej.

Kolejnym parametrem jest transfer wychodzący danej instancji do Internetu w miesiącu. Warto pamiętać, że w Oktawave transfer między instancjami nie jest płatny.

W Oktawave za wykorzystanie infrastruktury płaci się godzinowo, a więc, aby oszacować miesięczny koszt, należy otrzymaną kwotę z powyższych punktów pomnożyć przez 732 (średnia liczba godzin w miesiącu).

Podsumowując, te cztery parametry potrzebne do wyceny OCI to:

 • RAM (pamięć),
 • VCPU (procesor),
 • OS (system operacyjny),
 • miesięczny transfer.

 

Wycena OVS, czyli odpowiednika dysku

Kolejnym krokiem jest dobranie dysku OVS (Oktawave Volume Storage). OVS oferuje trwały zapis danych dla instancji, dzięki czemu możesz zarządzać wolumenami dyskowymi, bez względu na to które instancje z nich korzystają, a także przypisać jeden wolumen wielu instancjom jednocześnie, budując np. klastry SQL czy rozwiązania High Performance Computing (HPC).

Instancje serwerowe w Oktawave wymagają miejsca na dysku. Właśnie tę rolę pełni u nas Oktawave Volume Storage. Jednym z podstawowych parametrów tej usługi jest oczywiście pojemność (określana w GB, gigabajtach).

Kolejnym parametrem jest liczba IOPS (Input and Output Operations per Second, czyli liczba operacji zapisu i odczytu na dysku). Maksymalna liczba IOPS zależy od rodzaju dysku twardego. W Oktawave oferujemy pięć rodzajów dysków, tzw. tierów:

 • Tier-1: do 1000 IOPS oraz do 300 MB/s ciągłego transferu,
 • Tier-2: do 20 000 IOPS oraz do 2 GB/s ciągłego transferu,
 • Tier-3: do 50 000 IOPS oraz 3 GB/s ciągłego transferu,
 • Tier-4: do 100 000 IOPS oraz 3 GB/s ciągłego transferu,
 • Tier-5: do 200 000 IOPS oraz 3 GB/s ciągłego transferu.

 

 

Dodatkowo - oprócz tego, jak szybko można zapisywać i odczytywać dane z dysku - w Oktawave liczymy, ile tego typu operacji zostało wykonanych w ciągu miesiąca. Liczba operacji IOPS w okresie jednego miesiąca zależy od maksymalnej prędkości dysku oraz jego przeciętnego obciążenia, wyrażanego np. w procentach.

Podsumowując, parametrami, które wpływają na cenę OVS, są:

 • Pojemność – max 300 GB*,
 • Maksymalna możliwa liczba operacji zapisu i odczytu na sekundę (IOPS),
 • Całkowita liczba operacji IOPS w okresie jednego miesiąca.

* Jeśli 300GB to za mało, należy skorzystać z dodatkowego wolumenu i za pomocą - np. logical volume manager - zespolić całość w jeden dysk.

 

Przykład 1: prosta instancja podstawowa

Przykładów zastosowania infrastruktury Oktawave jest wiele, ale na początku skupimy się na prostym i zarazem obrazowym przykładzie - będzie to serwer DNS.

Wymogi takiego środowiska są nieduże, dlatego wystarczy 0,5 GB RAM, 1 VCPU x 2,5 Ghz – czyli wariant v1.standard-1.05 z systemem operacyjnym Linux.

Jest to kwota 0,06 zł za godzinę, którą mnożymy przez liczbę godzin w miesiącu, co daje nam kwotę 43,92 zł netto (przyjmujemy że miesiąc w skali roku ma średnio 732 godziny).

Dla DNS wystarczy 1 GB danych transferu wychodzącego miesięcznie, czyli do kwoty 43,92 zł netto dodajemy 0,02 zł (słownie: dwa grosze miesięcznie za 1 GB).

Ponieważ serwery DNS nie wymagają dużych dysków, wystarczy nam 15 GB przestrzeni dyskowej. 1 GB to koszt 0,0004 za jedną godzinę, czyli mnożymy to przez 24, a następnie przez 30,5 (średnia liczba dni w miesiącu), a na koniec razy 15 (wybrana pojemność), co daje łącznie 4,39 zł miesięcznie za 15 GB.

Wybraliśmy dysk z Tieru 1, który pozwala na 1000 operacji na sekundę, czyli liczba operacji w miesiącu to 1000 * 3600 (liczba sekund w godzinie) = 3 600 000, mnożymy to razy 732 godziny w miesiącu, co daje 2 635 200 000 IOPS. To jest maksimum, ale my zakładamy, że wykorzystamy tylko 5%, stąd daje to określoną liczbę IOPS – 131 760 000.

Liczbę milionów operacji (w naszym przykładzie 131) mnożymy przez kwotę 0,04 zł, co daje nam kwotę 5,24 zł, co po dodaniu przestrzeni danych daje kwotę 9,63zł.

Całkowity koszt środowiska (tego przykładowego DNS-a) to 9,63 zł (dysk) + 43,94 zł (instancja + transfer) = 53,57 zł.

 

Przykład 2: backup

Opcjonalnie można tworzyć kopie zapasowe tego serwera za pomocą Oktawave Cloud Storage – należy jednak pamiętać, że jest to oddzielny rodzaj magazynu. Oktawave Cloud Storage (OCS) to niezawodny i bezpieczny sposób wymiany plików pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami w Internecie. Został zaprojektowany tak, aby ułatwić tworzenie skalowalnych środowisk bez względu na wykorzystywane technologie. Innymi słowy, jeśli OVS jest wysoko wydajnym blokowym dyskiem systemowym, to OCS jest storage'em dla obiektów (zdjęcia, wideo, backupy etc.).

 

 

Koszt miesięczny takich kopii zapasowych oblicza się poprzez ustalenie przestrzeni na takie kopie zapasowe pomnożonej przez koszt godzinowy jednego gigabajta OCS oraz przez liczbę godzin w miesiącu. Dla naszego przykładu serwera DNS koszt ten wynosi (50 GB na backup): 50 * 0,0002 * 732 = 7,32 zł.

W wypadku backupów wykonywanych za pomocą funkcjonalności dostępnych w panelu administracyjnym Oktawave transfer z i do OCS nie jest zliczany w ramach jednego regionu dostępności.

 

Przykład 3: magazyn plików

Aby oszacować koszt magazynowania plików w OCS, musimy wziąć pod uwagę ilość przechowywanych danych oraz ilość transferu miesięcznie z oraz do usługi OCS.

Na przykładzie wygląda to tak:

Zakładamy 100 GB przestrzeni, czyli: 100 * 0,0002 * 732 = 14,64 zł za przestrzeń miesięcznie.

Transfer przychodzący w liczbie 50 GB i wychodzący w liczbie 40 GB to koszt: 50 * 0,015 + 40 * 0,015 = 1,35 zł za transfer w miesiącu.

Czyli razem daje to: 14,64 zł + 1,35 zł = 15,99 zł miesięcznie.

Zdarza się, że klienci uruchamiają dyski z zapasem – warto wiedzieć, że storage w każdej chwili może być zwiększony i nie ma sensu podwyższać sobie w ten sposób kosztów.

Jak planować budżet na infrastrukturę w chmurze obliczeniowej Oktawave

W rozmowach z Klientami zdarza nam się czasem słyszeć obawy odnośnie tego, że firmy nie są w stanie precyzyjnie oszacować miesięcznych kosztów korzystania z infrastruktury Oktawave. Te obawy są częściowo uzasadnione i wynikają wprost z koncepcji elastyczności - nie wiemy do końca, ile Klient zużyje infrastruktury w ciągu miesiąca, a chcemy, by płacił jedynie za te zasoby, które faktycznie wykorzystał. Dają się tutaj we znaki stare nawyki, w których Klienci godzą się na przepłacanie za infrastrukturę, byle mieć stałą cenę miesięczną. Chmura obliczeniowa zmienia ten stan rzeczy - stan, który z definicji uznajemy za niekorzystny dla użytkowników i chcemy, by odkryli oni z nami zalety elastyczności. Dlatego przygotowaliśmy ten dokument. Ma on pomóc lepiej zapanować nad miesięcznym budżetem na wydatki w Oktawave i precyzyjnym zrozumieniem sposobu bilingowania.

Wycena OCI, czyli odpowiednika serwera

Oktawave Cloud Instances (OCI) to usługa, która pozwala w łatwy sposób wykorzystać zasoby chmury obliczeniowej (wirtualnych serwerów, które nazywamy instancjami) do stworzenia i rozwoju skalowalnych serwisów i aplikacji internetowych, systemów dedykowanych czy gier online.

Dzięki rozliczaniu jedynie za wykorzystane zasoby ograniczysz koszty wydawane na IT, równocześnie zachowując zdolność do błyskawicznego dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb twoich klientów i rynku.

Aby dokonać wyceny OCI, należy wziąć pod uwagę cztery parametry środowiska OCI oraz trzy parametry OVS (Oktawave Volume Storage, czyli odpowiednika dysku).

OCI jest logiczną jednostką funkcjonująca w zwirtualizowanych zasobach centrów danych Oktawave, zdefiniowaną poprzez ilość pamięci operacyjnej RAM (określonej w GB, gigabajtach) oraz liczbę procesorów (VCPU) o określonej mocy obliczeniowej (wyrażonej w GHz, gigahercach), pozwalająca na uruchomienie systemu operacyjnego. OCI jest zatem logicznym odpowiednikiem serwera.

Oktawave oferuje predefiniowane konfiguracje środowisk RAM i VCPU – zaczynają się one od 0,5 GB RAM, 1 VCPU x 2,5 Ghz (32 lub 64-bitowy). Zawsze aktualne konfiguracje można znaleźć w naszym cenniku.

 

Klient musi podjąć również decyzje, czy konstruowana przez niego infrastruktura będzie działała pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny Windows czy Linux – te pierwsze kosztują nieco więcej.

Kolejnym parametrem jest transfer wychodzący danej instancji do Internetu w miesiącu. Warto pamiętać, że w Oktawave transfer między instancjami nie jest płatny.

W Oktawave za wykorzystanie infrastruktury płaci się godzinowo, a więc, aby oszacować miesięczny koszt, należy otrzymaną kwotę z powyższych punktów pomnożyć przez 732 (średnia liczba godzin w miesiącu).

Podsumowując, te cztery parametry potrzebne do wyceny OCI to:

·         RAM (pamięć),

·         VCPU (procesor),

·         OS (system operacyjny),

·         miesięczny transfer.

Wycena OVS, czyli odpowiednika dysku

Kolejnym krokiem jest dobranie dysku OVS (Oktawave Volume Storage). OVS oferuje trwały zapis danych dla instancji, dzięki czemu możesz zarządzać wolumenami dyskowymi, bez względu na to które instancje z nich korzystają, a także przypisać jeden wolumen wielu instancjom jednocześnie, budując np. klastry SQL czy rozwiązania High Performance Computing (HPC).

Instancje serwerowe w Oktawave wymagają miejsca na dysku. Właśnie tę rolę pełni u nas Oktawave Volume Storage. Jednym z podstawowych parametrów tej usługi jest oczywiście pojemność (określana w GB, gigabajtach).

Kolejnym parametrem jest liczba IOPS (Input and Output Operations per Second, czyli liczba operacji zapisu i odczytu na dysku). Maksymalna liczba IOPS zależy od rodzaju dysku twardego. W Oktawave oferujemy pięć rodzajów dysków, tzw. tierów:

·         Tier-1: do 1000 IOPS oraz do 300 MB/s ciągłego transferu,

·         Tier-2: do 20 000 IOPS oraz do 2 GB/s ciągłego transferu,

·         Tier-3: do 50 000 IOPS oraz 3 GB/s ciągłego transferu,

·         Tier-4: do 100 000 IOPS oraz 3 GB/s ciągłego transferu,

·         Tier-5: do 200 000 IOPS oraz 3 GB/s ciągłego transferu.

 

Dodatkowo - oprócz tego, jak szybko można zapisywać i odczytywać dane z dysku - w Oktawave liczymy, ile tego typu operacji zostało wykonanych w ciągu miesiąca. Liczba operacji IOPS w okresie jednego miesiąca zależy od maksymalnej prędkości dysku oraz jego przeciętnego obciążenia, wyrażanego np. w procentach.

Podsumowując, parametrami, które wpływają na cenę OVS, są:

·         Pojemność – max 300 GB*,

·         Maksymalna możliwa liczba operacji zapisu i odczytu na sekundę (IOPS),

·         Całkowita liczba operacji IOPS w okresie jednego miesiąca.

* Jeśli 300GB to za mało, należy skorzystać z dodatkowego wolumenu i za pomocą - np. logical volume manager - zespolić całość w jeden dysk.

Przykład 1: prosta instancja podstawowa

Przykładów zastosowania infrastruktury Oktawave jest wiele, ale na początku skupimy się na prostym i zarazem obrazowym przykładzie - będzie to serwer DNS.

Wymogi takiego środowiska są nieduże, dlatego wystarczy 0,5 GB RAM, 1 VCPU x 2,5 Ghz – czyli wariant Mini z systemem operacyjnym Linux.

Jest to kwota 0,06 zł za godzinę, którą mnożymy przez liczbę godzin w miesiącu, co daje nam kwotę 43,92 zł netto (przyjmujemy że miesiąc w skali roku ma średnio 732 godziny).

Dla DNS wystarczy 1 GB danych transferu wychodzącego miesięcznie, czyli do kwoty 43,92 zł netto dodajemy 0,02 zł (słownie: dwa grosze miesięcznie za 1 GB).

Ponieważ serwery DNS nie wymagają dużych dysków, wystarczy nam 15 GB przestrzeni dyskowej. 1 GB to koszt 0,0004 za jedną godzinę, czyli mnożymy to przez 24, a następnie przez 30,5 (średnia liczba dni w miesiącu), a na koniec razy 15 (wybrana pojemność), co daje łącznie 4,39 zł miesięcznie za 15 GB.

Wybraliśmy dysk z Tieru 1, który pozwala na 1000 operacji na sekundę, czyli liczba operacji w miesiącu to 1000 * 3600 (liczba sekund w godzinie) = 3 600 000, mnożymy to razy 732 godziny w miesiącu, co daje 2 635 200 000 IOPS. To jest maksimum, ale my zakładamy, że wykorzystamy tylko 5%, stąd daje to określoną liczbę IOPS – 131 760 000.

Liczbę milionów operacji (w naszym przykładzie 131) mnożymy przez kwotę 0,04 zł, co daje nam kwotę 5,24 zł, co po dodaniu przestrzeni danych daje kwotę 9,63zł.

Całkowity koszt środowiska (tego przykładowego DNS-a) to 9,63 zł (dysk) + 43,94 zł (instancja + transfer) = 53,57 zł.

Przykład 2: backup

Opcjonalnie można tworzyć kopie zapasowe tego serwera za pomocą Oktawave Cloud Storage – należy jednak pamiętać, że jest to oddzielny rodzaj magazynu. Oktawave Cloud Storage (OCS) to niezawodny i bezpieczny sposób wymiany plików pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami w Internecie. Został zaprojektowany tak, aby ułatwić tworzenie skalowalnych środowisk bez względu na wykorzystywane technologie. Innymi słowy, jeśli OVS jest wysoko wydajnym blokowym dyskiem systemowym, to OCS jest storage'em dla obiektów (zdjęcia, wideo, backupy etc.).

 

Koszt miesięczny takich kopii zapasowych oblicza się poprzez ustalenie przestrzeni na takie kopie zapasowe pomnożonej przez koszt godzinowy jednego gigabajta OCS oraz przez liczbę godzin w miesiącu. Dla naszego przykładu serwera DNS koszt ten wynosi (50 GB na backup): 50 * 0,0002 * 732 = 7,32 zł.

W wypadku backupów wykonywanych za pomocą funkcjonalności dostępnych w panelu administracyjnym Oktawave transfer z i do OCS nie jest zliczany w ramach jednego regionu dostępności.

Przykład 3: magazyn plików

Aby oszacować koszt magazynowania plików w OCS, musimy wziąć pod uwagę ilość przechowywanych danych oraz ilość transferu miesięcznie z oraz do usługi OCS.

Na przykładzie wygląda to tak:

Zakładamy 100 GB przestrzeni, czyli: 100 * 0,0002 * 732 = 14,64 zł za przestrzeń miesięcznie.

Transfer przychodzący w liczbie 50 GB i wychodzący w liczbie 40 GB to koszt: 50 * 0,015 + 40 * 0,015 = 1,35 zł za transfer w miesiącu.

Czyli razem daje to: 14,64 zł + 1,35 zł = 15,99 zł miesięcznie.

Zdarza się, że klienci uruchamiają dyski z zapasem – warto wiedzieć, że storage w każdej chwili może być zwiększony i nie ma sensu podwyższać sobie w ten sposób kosztów.Attachments 
 
 jak planować budżet na infrastrukturę w chmurze obliczeniowej oktawave_v2.pdf (775.66 KB)
(7 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.