Knowledge base
Jak poprawiliśmy wydajność infrastruktury sieciowej w Oktawave?
Posted by on 16.03.2014 20:39

Infrastruktura sieciowa to jeden z najważniejszych elementów prawdziwej chmury obliczeniowej. To między innymi od jej wydajności oraz niezawodności zależy poprawne działanie usług klienckich.

Platforma chmury obliczeniowej Oktawave od samego początku swojej działalności stawiała na maksymalną wydajność wszystkich parametrów związanych przetwarzaniem i dostępem do danych. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy dokonaliśmy bardzo solidnej przebudowy oraz upgrade'u wszystkich elementów infrastruktury sieciowej. Sprawdź, co poprawiliśmy.

Zwiększenie wydajności urządzeń zapewniających Oktawave możliwość wymiany ruchu pomiędzy polskimi i zagranicznymi operatorami

Od listopada 2013 roku Oktawave znacząco zmodernizowało routery obsługujące łącza krajowe i tranzytowe pozwalające naszym klientom płynnie odbierać bardzo intensywny ruch. Obecnie każdy z routerów obsługujących połączenia dysponuje zdolnością obsługi ok. 120 Gbit/s. Routery pracują w parach, zabezpieczając w ten sposób ciągłość pracy w przypadku awarii pojedynczego urządzenia.

Zastosowanie wyspecjalizowanego analitycznego oprogramowania routerów

Oprogramowanie routerów zostało wyposażone w dodatkowe specjalne filtry heurystyczne analizujące w sposób ciągły przepływ pakietów, wyszukując potencjalnie sygnatury wskazujące na ataki DoS/DDoS. W przypadku wykrycia sygnatury ataku filtry wykonują automatyczne akcje blokady połączeń z konkretnych sieci operatorów do adresu IP będącego celem ataku.

W przypadkach, w których sygnatura ataku nie zostanie automatycznie rozpoznana, zanotowany zostanie natomiast nagły wzrost liczby pakietów, następuje automatyczne powiadomienie zespołu utrzymania sieci oraz ręczna korekta filtrów w taki sposób, aby zabezpieczyć działanie sieci i usług klientów.

Ze względu na fakt, że przeważająca część ataków DoS/DDoS ma źródło zagraniczne, zazwyczaj odfiltrowanie niechcianego ruchu na tranzytach zagranicznych skutecznie blokuje potencjał ataku.

Rozszerzenie przepływności, styków krajowych i tranzytowych

Obecnie Oktawave przyjmuje ruch krajowy za pomocą dwóch węzłów wymiany ruchu, tj. PLIX oraz AC-X (Thinx), a ruch zagraniczny za pomocą tranzytów dostarczanych przez ATM (głównie Level3) oraz peering z Hurricane Electric. Trwają również prace nad podłączeniem kolejnego operatora zagranicznego. Warto również dodać, że klienci korzystających z infrastruktury Orange (dawniej TP S.A.) obsługiwani są bezpośrednim stykiem z tym operatorem.

Każdy węzeł i operator obsługiwany jest przez niezależne łącza fizyczne, a obecna łączna możliwa przepływność to około 80 Gbit/s.

Przebudowanie wewnętrznej infrastruktury sieciowej

Wewnętrzna infrastruktura sieciowa została przebudowana do formy hybrydowego połączenia architektury pierścieniowej z jednoczesnym wykorzystaniem mechanizmu klastrowania przełączników sieciowych. 

Obecnie każda szafa zawiera parę przełączników stanowiących element większego klastra sieciowego, jednocześnie stanowiąc ogniwo połączenia pierścieniowego pomiędzy szafami. Na dziś do każdej szafy zawierającej elementy obliczeniowe (OCI) może zostać dostarczony i odebrany ruch na poziomie 40 Gbit/s.

 

Dostęp sieciowy jest kluczem do naszego sukcesu

Chmura Oktawave zapewnia bardzo wysokie bezpieczeństwo danych, poprzez zastosowanie między innymi węzłów storage'owych, które uniezależniają dane od fizycznej maszyny, a więc również od potencjalnej awarii sprzętowej. Dla naszych Klientów równie ważna jest także dostępność do danych, a więc możliwość komunikacji sieciowej z infrastrukturą w dowolnym momencie. W aktualizacji całej warstwy sieciowej zależało nam więc bardzo na zapewnieniu użytkownikom całkowitej odporności na sytuacje, w których pojedynczy element zawodzi, albo ruch do Oktawave okazuje się skrajnie duży (np. atak DDoS). Od kilku miesięcy, które minęły od przebudowy, widzimy, że te działania przyniosły zamierzony efekt.

Dariusz Nawojczyk, CMO, Oktawave


Attachments 
 
 jak poprawilismy wydajnosc infrastruktury sieciowej w oktawave.pdf (585.08 KB)
(12 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.