Knowledge base
Jak pobrać lub uruchomić aplikację z Marketu aplikacji?
Posted by Pomoc Oktawave on 06.07.2014 19:54

Aby pobrać lub uruchomić aplikację dostępną w Markecie aplikacji, należy zacząć od zarejestrowania się w systemie Oktawave. Dzięki rejestracji użytkownikowi zostanie nadany zakres uprawnień pozwalających na pobieranie i uruchamianie oprogramowania, a także jego ocenianie i komentowanie. 

Do Marketu aplikacji można przejść z dwóch miejsc w panelu administracyjnym:

  • z widoku, gdzie znajduje się lista OCI,
  • z widoku Zarządzanie aplikacjami.

 


W Markecie aplikacji znajduje się wyszukiwarka, dzięki której możliwe jest wyszukiwanie po nazwie, według kategorii, według systemu operacyjnego lub aplikacji, które znajdują się w sekcjach Polecane, Popularne lub Najnowsze.

 

 

Domyślnie na widoku kategorii prezentowane są najświeższe wersje aplikacji. Na szczegółach szablonu aplikacji (jeśli szablon aplikacji posiada starsze wersje) wyświetlana jest sekcja Powiązane wersje. W sekcji Powiązane wersje istnieje możliwość wyboru podglądu starszej wersji szablonu aplikacji.

Szablony aplikacji można pobrać do swojego Katalogu aplikacji. Specjalny link Download znajduje się w opisach poszczególnych szablonów.
Warto pamiętać, że za pobrane szablony aplikacji, Oktawave nie pobiera żadnej opłaty.

Na stronie szablonu wybranej aplikacji, znajduje się również odnośnik Uruchom, służący do uruchomienia aplikacji bezpośrednio z pozycji Marketu. Przed wybraniem tej opcji konieczne jest również zaznaczenie pożądanego typu OCI.

 

 

Do pobranych szablonów można przejść, wybierając odnośnik Zarządzanie szablonami z menu Usługi.

 


Po pobraniu szablonu aplikacji możliwe jest jej uruchomienie. W tym celu zaznaczamy wybrany szablon i klikamy przycisk Włącz.

 

 

W nowym oknie konieczne bedzie doprecyzowanie kilku kwestii:

  • określenie typu instancji (wybór klasy),
  • sprecyzowanie szczegółów instancji (ogólnych i technicznych np. umożliwienie włączenia większej liczby instancji na raz).

 

 

Włączenie aplikacji z pobranego szablonu aplikacji nie powoduje usunięcia go z prywatnego katalogu w chmurze Oktawave, wręcz przeciwnie – umożliwia włączanie kolejnych instancji takiej aplikacji.

W wyniku włączenia aplikacji instancja rozliczana jest zgodnie z cennikiem Oktawave i modelem rozliczania licencji ustalonym przez twórcę szablonu aplikacji.

Należy mieć również na uwadze, że usunięcie pobranego szablonu nie ma wpływu na uruchomione z szablonu instancje aplikacji.

Aby uruchomić jedną instancję z szablonu aplikacji należy:

  • określić nazwę instancji aplikacji,
  • określić typ instancji (wybór klasy).

W wyniku uruchomienia instancja aplikacji dostępna będzie w panelu administracyjnym w kilku miejscach:

  • w widoku Zarządzania aplikacjami,
  • w widoku aktywnych OCI.

Instancja aplikacji w wyniku uruchomienia z Marketu aplikacji rozliczana jest w modelu godzinowym zgodnie z cennikiem Oktawave i modelem rozliczania licencji ustaloną przez twórcę szablonu aplikacji.

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.