Knowledge base
Czym się różni prywatny od publicznego szablonu OCI?
Posted by on 17.08.2014 15:19

Na platformie Oktawave rozróżniamy dwa rodzaje szablonów mogących służyć jako wzór w trakcie uruchamiania nowych OCI. Poniżej opisujemy ich cechy i różnice.

 

Szablon prywatny – ten rodzaj szablonu może służyć wyłącznie na własne potrzeby. To oznacza, że jeśli użytkownik utworzy szablon tego rodzaju, wówczas tylko on sam (oraz użytkownicy jego konta) będą mieli możliwość uruchamiania nowych OCI na bazie tego szablonu.  

Opłaty za przechowywanie szablonu prywatnego są naliczane zgodnie z cennikiem dysków OVS kasy Tier-1. 

Szablony prywatne dopuszczają specyficzny sposób tworzenia nowych OCI z parametrem Bez inicjalizacji. Oznacza to, że OCI uruchamiane z takiego szablonu nie będą podlegały procesom zmiany haseł administracyjnych, zmiany nazw domenowych i innych działań konfiguracyjnych – otrzymają wyłącznie nowe IP. W efekcie nie ma potrzeby zachowania kompatybilności z procesem inicjalizującym, a tym samym szablon prywatny może stanowić bardzo unikatową konfigurację specyficzną tylko dla użytkownika, który ją przygotował. Dodatkowo, ze względu na brak procesu inicjalizującego nową konfigurację, znacząco skraca się czas tworzenia nowego OCI z takiego szablonu. Szablony prywatne nie podlegają weryfikacji przez Oktawave.

 

Szablon publiczny – ten rodzaj szablonu może służyć wszystkim użytkownikom platformy Oktawave, a właściciel takiego szablonu jest zwolniony z opłat za jego przechowywanie. Aby stworzyć szablon publiczny, należy skonwertować OCI do szablonu prywatnego, przy czym należy pamiętać, aby ustawić parametr Z inicjalizacją oraz podać właściwe hasło konta tech-support w systemie operacyjnym OCI (konto tech-support wykorzystywane jest do przeprowadzenia procesu rekonfiguracji nowej OCI, a podane w trakcie tworzenia szablonu hasło jest zmieniane przez Oktawave). 

Po utworzeniu szablony prywatnego należy w panelu administratora przejść do sekcji Zarządzanie szablonami, zaznaczyć utworzony szablon prywatny i nacisnąć przycisk Publikuj. Rozpoczęty zostanie wówczas proces akceptacji szablonu przez zespół Oktawave.

Po akceptacji szablonu zostanie on udostępniony publicznie. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć publikację szablonu, naciskając przycisk Odpublikuj - tym samym szablon ponownie zostanie oznaczony jako prywatny, przestanie być widoczny w publicznym katalogu, a koszt jego przechowywania będzie naliczany zgodnie z cennikiem dysków OVS kasy Tier-1.

Widok zarządzania szablonami posiada dodatkową kolumnę o nazwie ID. Zawiera ona identyfikator szablonu (TemplateID), który można wykorzystać w przypadku integracji z Oktawave za pomocą API lub jeśli użytkownik korzysta z Oktawave CLI.

(4 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.