Knowledge base
Jak wykorzystać OCS do serwowania plików statycznych w serwisach opartych na Wordpress i plugin W3 Total Cache?
Posted by Pomoc Oktawave on 28.10.2014 21:04

Aby skonfigurować Wordpressa do wykorzystywania OCS, na instancji z WP musi się znajdować pakiet php5-curl:

 

apt-get install php-curl

 

W Settings | Permalinks wybieramy rodzaj permalinków, a następnie w Wordpressie instalujemy plugin W3 Total Cache, ale go nie włączamy.

Modyfikujemy plugin W3 Total Cache, wprowadzając następujące zmiany.

 

w3-total-cache/lib/W3/Cdn/Base.php:
481c481
<                 if (preg_match('~^([a-z0-9\-\.]*)~i', $_domain, $matches)) {
---
>                 if (preg_match('~^([a-z0-9\-\.\_]*)~i', $_domain, $matches)) {
w3-total-cache/lib/W3/Cdn/Rscf.php:
88a89,92
> 
>           case 'pl':
>               $host = PL_AUTHURL;
>               break;
w3-total-cache/lib/CF/cloudfiles.php:
81a82
> define("PL_AUTHURL", "https://ocs-pl.oktawave.com/auth");
211c212
<         if ($status != 204) {
---
>         if ($status != 204 && $status != 200) {
w3-total-cache/inc/options/cdn/rscf.php:
21a22
> <option value="pl"<?php echo selected($this->_config->get_string('cdn.rscf.location'),
 'pl'); ?>>PL</option>

 

Teraz możemy włączyć plugin W3 Total Cache.

Następnie w zakładce Performance | General Settings | CDN wybieramy CDN Type | Rackspace Cloud Files i zapisujemy zmiany.

Przechodzimy do zakładki Performance | CDN i wprowadzamy następującą konfigurację.

  • Jako Username podajemy pełną nazwę użytkownika OCS, np. ImieNazwisko1234:uzytkownik.
  • Jako API key podajemy hasło użytkownika OCS.
  • Wybieramy Location | PL.
  • Do pola Container wpisujemy nazwę utworzonego wcześniej kontenera.
  • SSL support ustawiamy na Auto.
  • W pole Replace site's hostname with wpisujemy adres, pod jakim będą osiągalne pliki, które wrzucamy do OCS-a. Może on być np. w formie <kontener>.<auth_token>.ocs-pl.oktawave.com. Można też ustawić wcześniej rekord CNAME w swojej domenie, przekierowujący na kontener i podać go w tym punkcie.
  • Poprawność ustawień możemy zweryfikować, klikając Test Cloud Files upload.
  • Z wp-includes file types to upload oraz Theme file types to upload usuwamy wpisy dotyczące plików o rozszerzeniach *.css i *.js. Zmodyfikowane wartości domyślne dla tych pól wyglądają następująco:
  1. wp-includes file types to upload: *.gif;*.png;*.jpg;*.xml
  2. Theme file types to upload: *.gif;*.png;*.jpg;*.ico;*.ttf;*.otf,*.woff,*.less

W zakładce Performance | General Settings | CDN możemy teraz zanaczyć Enable i zapisać zmiany. Od tej pory wszystkie pliki dodawane do biblioteki mediów Wordpressa będą uploadowane do OCS, również odnośniki do tych plików będą prowadzić pod adres podany uprzednio w punkcie nr 7.

Po zweryfikowaniu, że wszystko działa poprawnie, korzystając z opcji dostępnych w Performance | CDN | General możemy przenieść do OCS pozostałe statyczne elementy naszego serwisu, np. media i załączniki, które umieszczono w serwisie wcześniej, elementy motywu graficznego etc.

Pliki udostępniane z OCS są również przechowywane w sposób tradycyjny na instancji i nie są usuwane automatycznie, jednak możemy dodać do crona wpis, który będzie usuwał pliki z dysku za nas. W razie potrzeby zawsze będzie można odzyskać je z usługi OCS.

(5 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.