Knowledge base
W jaki sposób zaimportować własny obraz maszyny do Oktawave?
Posted by Pomoc Oktawave on 29.11.2014 12:33

Możliwość zaimportowania własnego obrazu maszyny do Oktawave uzależniona jest od spełnienia kilku warunków. Podczas przygotowywania obrazu maszyny należy pamiętać o:

  • odpowiednim formacie: OVF, musi on być zgodny z VMware Workstation,

  • wersji maszyny: VMX-08 lub VMX-10,

  • karcie sieciowej: VMXNET3, E1000

  • kontrolerze dyskowym: VirtualLsiLogicSASController,

  • architekturze systemu: system 64-bitowy.

Po utworzeniu odpowiedniego szablonu (template OFV), należy zalogować się do Panelu administratora Oktawave, a następnie kliknąć zakładkę Usługi | OCS i zalogować się za pomocą konta administratora.

Możliwe jest utworzenie nowego kontenera, do którego zostanie zaimportowany obraz naszej maszyny. W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj Kontener.

 

 

Kolejnym etapem będzie nadanie nazwy kontenerowi. Następnie należy kliknąć opcję Dodaj.

 

 

Pamiętajmy, że w przypadku importu większych plików do OCS, konieczne jest użycie zewnętrznego oprogramowania do przesyłania danych, takiego jak Cyberduck. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym linkiem:

Możemy również użyć innego oprogramowania, np. Swift. Jeśli zdecydujemy się na to rozwiązanie, dokumentację Swifta możemy znaleźć tutaj:

Aby uruchomić nasz obraz z OCS, należy przejść do zakładki Usługi | Import/Eskport| Importuj. Kolejny krok to oznaczenie lokalizacji pliku OVF i jej import oraz uruchomienie.

 

(5 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.