Knowledge base
Instrukcja obsługi Oktawave VMware Connector
Posted by Pomoc Oktawave on 22.12.2014 20:27

Czym jest Oktawave Connector?

Oktawave Connector jest pluginem do aplikacji vCenter, który umożliwia integrację lokalnego środowiska zarządzanego z poziomu vCenter z chmurą Oktawave. Użycie Connectora powoduje, że z poziomu jednej aplikacji użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania zarówno lokalnymi maszynami, jak i instancjami w chmurze Oktawave, a także dostęp do podstawowych operacji.


Instalacja

 1. Oktawave Connector powinien być zainstalowany na serwerze, do którego mają dostęp osoby integrujące swoje lokalne środowisko z chmurą Oktawave (na przykład na firmowym serwerze).
 2. Podczas odinstalowywania pluginu należy najpierw wyrejestrować go z vCenter za pomocą linku w Menu Start, dopiero potem dokonać dezinstalacji za pomocą menedżera programów.
 3. Do zarządzania użytkownikami w sytuacji "post install" służy odpowiednia pozycja z folderu w Menu Start (Start | Oktawave Connector | Add or Remove Oktawave Accounts).
 4. Do rejestrowania/wyrejestrowywania Oktawave Connector z vCenter użytkownik otrzymuje dostęp z Menu Start (Start | Oktawave Connector | Add or Remove vCenter Plugin).


Pierwsze uruchomienie Oktawave Connector

1.    Po zainstalowaniu pluginu (standardowa procedura instalacyjna dla Windows), powinno otworzyć się okno, w którym należy zdefiniować użytkownika zarządzającego.

2.    Następnie pojawi się okno, w którym należy dokonać rejestracji pluginu w vCenter.
3.    Utworzenie użytkownika i zarejestrowanie w vCenter.


 


* - Należy zwrócić uwagę na pole vCenter API Address (enter full URL in format: https://serverName/sdk) - wpisując adres w odpowiednim formacie, wprowadzony użytkownik musi natomiast mieć uprawnienia administratora w vCenter.

4.    W tym miejscu można dodać kilku użytkowników , których maszyny będą widoczne w vCenter. Działanie polega na zarejestrowaniu użytkownika Oktawave w pluginie Oktawave Connector.

5.    Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, pojawi się okno z potwierdzeniem.

 

 
6.    Oktawave Connector powinien być widoczny w kliencie, po rozwinięciu odpowiedniej kategorii.

 

 


Podstawowe operacje w Oktawave Connector

W obrębie vCenter, po zainstalowaniu pluginu, możliwe są podstawowe operacje na maszynach użytkownika Oktawave:

 • włączenie VM,
 • wyłączenie VM,
 • restart,
 • import do lokalnego zasobu (na komputer lokalny, po zdefiniowaniu zostaje pobrany OVF instancji uruchomionej w Oktawave, który można zaimportować do lokalnej infrastruktury vCenter),
 • eksport maszyny z lokalnej infrastruktury do Oktawave (użytkownik powinien mieć uprawnienia do operacji eksportu na środowisku vSphere, żeby ta funkcjonalność zadziałała), 

 

 • uruchomienie zdalnej konsoli (jest to ta sama konsola co w Panelu Administratora), skąd możliwe jest przeprowadzenie stosownych działań bezpośrednio na maszynie zlokalizowanej w Oktawave,
 • usunięcie VM.

 

Odinstalowywanie Oktawave Connector

W celu odinstalowania pluginu należy:

 1. wyrejestrować go z vCenter za pomocą linku w Menu Start  (Menu Start | Oktawave Connector | Add or Remove vCenter Plugin),
 2. następnie dokonać dezinstalacji za pomocą menedżera programów.

W razie problemów:

 • Należy upewnić się, że Oktawave Connector działa jako usługa w systemie (Menu Start | Komputer | (kliknięcie prawym) Zarządzaj | Usługi i aplikacje | Usługi).
 • Sprawdzić, czy plugin jest zarejestrowany w vCenter (Menu Start | Oktawave Connector | Add or Remove vCenter Plugin).
 • Można wyłączyć UAC, uruchamiając kod w wierszu poleceń jako administrator, po czym dokonać restartu instancji.
 • Alternatywnie, można spróbować uruchomienia pliku instalacyjnego z uprawnieniami administratora wraz z zapisem błędów do pliku msiexec /i ścieżka do aplikacji OktawaveConnector.msi /l*v Log.txt.
(3 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.