Knowledge base
Dlaczego chmura jest doskonałym narzędziem dla sektora edukacji?
Posted by Pomoc Oktawave on 23.02.2015 21:16

Cloud computing jest już na tyle rozwinięty, że znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach spoza sektora technologii informatycznych, takich jak np. marketing czy medycyna. Na obecnym etapie może nie są to jeszcze rozwiązania powszechne, jednak poziom wykorzystania chmur dynamicznie wzrasta. W tym materiale przekonacie się, że kolejnym obszarem, w którym chmury obliczeniowe mogą znaleźć szerokie zastosowanie, jest sektor edukacji.

 

IT i branża edukacyjna: związek oparty na symbiozie

Żyjemy obecnie w świecie zdominowanym przez technologie IT. Każdy ma dostęp do informacji i każdy je wytwarza, dlatego też często można zaobserwować zalew informacji o małej wartości, bądź też w ogóle jej pozbawionych. Kluczowym aspektem staje się więc umiejętność nie tylko sprawnego wyszukiwania informacji, ale także jej ewaluacji. Wbrew pozorom, nie są to umiejętności powszechne, nawet wśród młodych ludzi, którzy mają kontakt z komputerami już od wczesnych lat życia.

Mówiąc o IT w edukacji, trzeba wyraźnie podkreślić, że komputeryzacja i nowe techniki komunikacji znacznie przyspieszyły badania naukowe. Nigdy dotąd nauka nie rozwijała się w tak szybkim tempie. Konsekwencją tego jest błyskawiczna dezaktualizacja wiedzy.

Dlatego coraz częściej dostrzega się konieczność odejścia od tradycyjnego modelu edukacji, opartego na pamięciowym przyswajaniu materiałów, na rzecz nauczania, w jaki sposób docierać do aktualnych informacji. Równocześnie postuluje się położenie nacisku na kształcenie w zakresie praktycznego wykorzystywania technologii informatycznych w różnych obszarach codziennego życia. Wszystko to pokazuje, że IT i edukację łączy nierozerwalny związek.

 

Komputer w polskiej szkole: nie jest aż tak źle

Informatyzacja polskiej nauki to obszar, który chociaż wymaga jeszcze wielu udoskonaleń, to jednocześnie ma duże perspektywy rozwoju.

Obecnie niemal każda polska szkoła posiada pracownię komputerową. Nie należy jednak popadać w zbytni optymizm, gdyż jakość sprzętu pozostawia wiele do życzenia, a liczy się przecież nie tyle ilość, co jakość.

Sprzęt w polskich szkołach bardzo często jest przestarzały, albo też nie odpowiada potrzebom. Bezpośrednią przyczyną tego jest sposób finansowania: zakupy IT nie są planowane, a odbywają się ad hoc, gdy tylko pojawią się środki. Brakuje też planów wdrażania i modernizacji sprzętu.

Kolejnym istotnym problemem jest brak środków na zakup licencji oprogramowania, dlatego zdarza się, że posiadanego sprzętu nie da się właściwie wykorzystać.

Jednak na komputeryzację polskich szkół należy patrzeć przez pryzmat optymizmu. Lokalne samorządy, dostrzegając nieuchronność procesu informatyzacji edukacji, coraz chętniej przeznaczają środki na te cele. Z roku na rok zwiększa się także poziom dostępu do szybkiego Internetu w szkołach. Istnieją nawet specjalne projekty ułatwiające uzyskanie takiego dostępu, zarówno unijne, jak i organizowane przez dostawców telekomunikacyjnych.

Można ponadto upatrywać dużej szansy w typowym dla sektora edukacji otwartym podejściu do nowości. Przykładem tego jest np. bardzo dobre przyjęcie się na naszym rynku platform do zarządzania szkołą, umożliwiających m.in. prowadzenie elektronicznego dziennika.

 

Chmura w edukacji: lek, który działa

Wykorzystanie chmur obliczeniowych w branży edukacyjnej pozwala na wyeliminowanie typowych barier związanych z komputeryzacją sektora nauki oraz edukacji informatycznej. Wśród nich można wymienić następujące przeszkody.

  • Wysoki koszt inwestycyjny. Wykorzystując rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, można znacznie zredukować wydatki na sprzęt i oprogramowanie. Do korzystania z aplikacji w chmurze wystarczy bowiem komputer o podstawowej konfiguracji. Można nawet pójść dalej i zamiast stacji roboczych wykorzystać terminale (tzw. thin client) podłączone do serwera. Tego typu sprzęt będzie też zdecydowanie rzadziej wymagał rozbudowy lub wymiany. Pod względem oprogramowania, chmura eliminuje konieczność zakupu licencji i aktualizacji software’u, ponieważ klient nabywa jedynie dostęp i licencję Subscriber Access License – (SAL). Usługi chmurowe są ponadto bardzo dokładnie rozliczane, a płatności odbywać się mogą w oparciu o faktycznie wykorzystane zasoby.
  • Kłopoty związane z administracją. W rozwiązaniach chmurowych ciężar administrowania przeniesiony zostaje na dostawcę usług. To on odpowiada za poprawne funkcjonowanie aplikacji, aktualność ich wersji oraz kwestie licencyjne. Chmura jest ponadto niezwykle elastyczna. Gdy przyjęte rozwiązanie wymaga rozbudowy, w przypadku chmury wszelkie zmiany dają się bardzo szybko wdrożyć.
  • Niewłaściwe zabezpieczanie danych. Chmury eliminują ryzyko utraty danych związane z awariami, kradzieżą sprzętu lub nośników danych.

Na tym korzyści płynące z wykorzystania chmur obliczeniowych się nie kończą. Studenci, uczniowie i nauczyciele docenią na pewno:

  • oszczędność czasu i ułatwiony dostęp do materiałów – nie jest już bowiem konieczne mozolne sporządzanie kopii, a następnie ich archiwizowanie,
  • dostęp do materiałów jest możliwy w każdym miejscu oraz w dowolnym czasie – wystarczy np. komputer lub tablet z dostępem do Internetu,
  • chmura pozwala dokładnie zdefiniować zakres dostępu do danych, dlatego też wymusza na uczniu koncentrację wyłącznie na przedmiocie nauczania.

Wśród innych zalet chmury warto wymienić to, że wykorzystywanie takich rozwiązań przyczynia się do ochrony środowiska. Konsekwencją przeniesienia usług do chmury jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Zredukowany zostaje ponadto problem związany z koniecznością utylizacji zużytego sprzętu.

 

Chmura w edukacji: jak ją wykorzystać w praktyce?

Niektórzy mogą stwierdzić, że wykorzystanie chmury obliczeniowej w edukacji związane jest głównie z kształceniem w ramach szeroko rozumianych technologii komputerowych. Nic bardziej mylnego! Chmury obliczeniowe otwierają nowe, nieznane dotąd kierunki w edukacji:

  • interaktywne pomoce naukowe, demonstrujące rozmaite zjawiska, adaptujące się do ich użytkowników. Uwzględniają one m.in. wiek odbiorcy oraz jego aktualny poziom wiedzy,
  • platformy wymiany informacji i zarządzania wiedzą, służące do wspomagania badań naukowych,
  • kompleksowe platformy umożliwiające kształcenie na odległość, czyli d-learning (distance-learning) oraz mobile-learning - jego nowszą formę, polegającą na szerokim wykorzystaniu technologii bezprzewodowej (m-learning). Są to kompleksowe środowiska, udostępnianie w modelu SaaS (Software as a Service). Poza demonstracją procesów (np. w naukach przyrodniczych), obejmują one również m.in. sprawdzanie stanu wiedzy (elektroniczne testy), udostępnianie podręczników i skryptów w formie e-booków, środowiska umożliwiające wymianę informacji i pracę grupową, a nawet bardziej rozbudowane rozwiązania do administrowania całokształtem procesu edukacji (Learning Management Systems),
  • systemy do zarządzania placówką naukową umożliwiają automatyzację wielu procesów oraz zdalne wykonywanie niektórych czynności, np. zdalny dostęp do planów zajęć, dzienników, protokołów egzaminacyjnych, itp. Warto dodać, że współcześnie w wielu polskich szkołach oraz na uczelniach wykorzystuje się podobne rozwiązania, udostępniane w modelu SaaS. Są to np. elektroniczne dzienniki w szkołach oraz Uniwersytecki System Obsługi Studiów.

Wykorzystanie rozwiązań cloud computingu pokazuje więc, że edukacja może być oferowana jako usługa w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie sposób też nie zauważyć, że chmura otwiera zupełnie nowe wyzwania rynkowe w szkolnictwie na wszystkich szczeblach: projektowanie i wdrażanie specjalistycznych rozwiązań, ich dystrybucja, itp.

 

Oktawave wierzy w ambitnych

W Oktawave doskonale wiemy, jak ogromną rolę odgrywa wiedza i edukacja. Zdajemy sobie sprawę z tego, że często wiele ambitnych planów na skutek konfrontacji z rzeczywistością musi być odłożonych na później.

Dlatego opracowaliśmy program Startup, którego celem jest wspieranie młodych i ambitnych przedsięwzięć w zakresie technologii internetowych. Uczestnicy programu otrzymują bezpłatnie od Oktawave dowolnie dużą infrastrukturę oraz wsparcie marketingowe na pół roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.oktawave.com/pl/startup.html.Attachments 
 
 dlaczego chmura jest doskonalym narzedziem dla sektora edukacji.pdf (622.84 KB)
(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.