Knowledge base
Najważniejsze zmiany na platformie Oktawave związane z aktualizacją z dnia 5 marca 2015
Posted by on 02.03.2015 17:04

Zgodnie z aktualizacją platformy z dnia 5 marca 2015 roku chmura obliczeniowa Oktawave zyskuje następujące funkcje, rozszerzenia oraz poprawki.

 

Nowe funkcjonalności:

  • dostosowanie aplikacji Oktawave do nowych przepisów UE w zakresie działalności e-commerce dla rynku B2C.

 

Rozszerzenia:

  • nowy widok edycji dysku OVS,

  • usprawnione działanie Autoskalera (wyeliminowanie działania na wyłączonych maszynach).

 

Poprawki:

  • usunięty błąd pojawiający się podczas klonowania instancji,

  • poprawiony format wyświetlania daty na liście rozliczeń,

  • poprawione działanie systemu wysyłania faktur do Klientów,

  • poprawiony mechanizm wyszukiwania instancji na liście OCI.
(4 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.