Knowledge base
Najważniejsze zmiany na platformie Oktawave związane z aktualizacją z dnia 16 listopada 2015
Posted by on 10.11.2015 21:50

W wyniku aktualizacji z dnia 16 listopada 2015 chmura obliczeniowa Oktawave zyskuje następujące funkcje, rozszerzenia oraz poprawki.

Nowe funkcjonalności
  • dodanie obsługi maszyn wirtualnych z kartami  E1000,
  • możliwość zmiany wartości salda konta, przy której wysyłane jest powiadomienie (nowe ustawienia znajdują się na ekranie opcji billingowych).
Rozszerzenia i poprawki
  • zmiany sygnatur wybranych metod w API,
  • poprawa działania Autoskalera, mająca na celu lepsze odwzorowanie statusu działania instancji,
  • zmiany API - zmiana zwracanego typu z void na AsynchronousOperation w następujących metodach interfejsu IClients:

CreateVirtualMachineSnapshot
UpdateSnapshot
RemoveSnapshots
CreateDisk
DeleteVirtualMachine
UpdateVirtualMachine
TurnoffVirtualMachine
TurnOnVirtualMachine
RestartVirtualMachine
RebootVirtualMachine
RestoreFromSnapshot
CreateVirtualMachineWithCustomConfiguration
CreateVirtualMachineWithAuthSettingsAttachments 
 
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.