Knowledge base
Citrix NetScaler VPX: wymagania sprzętowe, zarządzanie licencją oraz dokumentacja techniczna
Posted by Pomoc Oktawave on 01.12.2015 20:26

Citrix NetScaler VPX jest zintegrowaną aplikacją kontrolującą, która dzięki mechanizmom cache oraz kompresji HTTP działa jak akcelerator ruchu sieciowego. Narzędzie umożliwia zaawansowane zarządzanie transferem poprzez równoważenie obciążenia i przełączanie ruchu w warstwach 4-7, a także zapewnia bezpieczeństwo aplikacji, jako firewall dla aplikacji internetowych.

Ponadto, NetScaler odciąża aplikacje i serwery internetowe, aby zapewnić pełną dostępność aplikacji, oferuje zwiększone bezpieczeństwo dzięki obsłudze SSL oraz konsolidację serwerów.

Minimalne wymagania sprzętowe dla NetScaler VPX:

 • procesor: Dual core server, Intel VTx lub AMD-V,
 • pamięć: 2 GB RAM, 20 GB miejsca na dysku twardym,
 • hypervisor: Citrix XenServer 5.6 lub nowszy, VMWare ESX/ESXi 3.5 lub nowszy, Windows Server 2008 R2 z Hyper-V,
 • połączenie/przepustowość: 100 Mbps minimum, rekomendowane 1 Gbps,
 • karta sieciowa kompatybilna z hypervisorem.

Oktawave rekomenduje OCI o parametrach nie niższych niż: v1.standard-2.2 | 2 VCPU, 2 GB RAM.


Instalowanie licencji

Instalowanie licencji przy pomocy panelu konfiguracyjnego.

 1. W przeglądarce wpisz adres IP adres NetScalera (na przykład, http://192.168.100.1).
 2. W polach User Name oraz Password wpisz dane dostępowe.
 3. W zakładce Configuration przejdź do System | Licenses.
 4. Następnie przejdź do Manage Licenses.
 5. Użyj Add New License, potem wybierz opcję Upload license files from a local computer.
 6. Wybierz Browse i wskaż miejsce, gdzie znajduje się plik z wygenerowaną licencją. Następnie zaznacz plik i użyj Open.
 7. Użyj opcji Reboot, aby wczytać nową licencję.
 8. W oknie dialogowym Reboot zaznacz OK, aby przyjąć zmiany, lub Close, aby zrezygnować z importu nowej licencji.

Instalowanie licencji przy użyciu linii komend.

 1. Otwórz połączenie SSH NetScalera, używając klienta SSH, np. PuTTY.
 2. Zaloguj się do NetScalera, używając danych administratora (hasło, login).
 3. Przełącz do shell prompt, utwórz folder licencyjny w katalogu nsconfig oraz skopiuj pliki licencji do tego katalogu.

Przykład:

login: nsroot
Password: nsroot
Last login: Mon Aug 4 03:37:27 2008 from 10.102.29.9
Done
> shell
Last login: Mon Aug 4 03:51:42 from 10.103.25.64
root@ns# mkdir /nsconfig/license
root@ns# cd /nsconfig/license

Uwaga: narzędzie NetScaler nie zezwala na restart przy użyciu linii komend. Uruchom restart, używając polecenia w linii komend reboot -w lub zrestartuj system standardowo.


Weryfikacja zainstalowanej licencji i funkcjonalności

Przed sprawdzeniem dostępnej funkcjonalności upewnij się, że Twoja licencja ją wspiera.

Weryfikacja funkcjonalności przy użyciu linii komend:

 1. Otwórz połączenie SSH NetScalera, używając klienta SSH, np. PuTTY.
 2. Zaloguj się do NetScalera, używając danych administratora (hasło, login).
 3. W linii komend użyj the sh ns license, aby wyświetlić dostępne funkcjonalności przypisane do licencji.

Przykład:

sh ns license
License status:
      Web Logging: YES
 Surge Protection: YES
   .......
   HTML Injection: YES
Done

Dostępne edycje testowe ora bezpłatne Citrix NetScaler VPX:

 • Citrix NetScaler VPX Express – bezpłatna licencja ważna 1 rok - do 5 Mbps,
 • Citrix NetScaler VPX Platinium – 90 dniowa licencja testowa – do 1000 Mbps.

Dostępne edycje komercyjne Citrix NetScaler VPX:

 • Citrix NetScaler VPX Standard Edition – 10 Mbps, 50 Mbps, 200 Mbps, 1000 Mbps oraz 3000 Mbps,
 • Citrix NetScaler VPX Enterprise Edition –  10 Mbps, 50 Mbps, 200 Mbps, 1000 Mbps oraz 3000 Mbps,
 • Citrix NetScaler VPX Platinum Edition – 10 Mbps, 50 Mbps, 200 Mbps, 1000 Mbps oraz 3000 Mbps.

Aby uzyskać właściwą licencję Citrix NetScaler VPX lub dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta: customer@oktawave.com.

Przydatne linki do dokumentacji Citrix NetScaler VPX:

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.