Knowledge base
Przykład wywołań metod API Oktawave
Posted by on 04.09.2012 16:03

Poniżej zamieszczone jest przykładowy prosty ciąg wywołań metod API prowadzący do autoryzacji użytkownika (np. wpisującego dane w formatce logowania aplikacji Partnera), wyłączenia wszystkich jego maszyn, a następnie utworzenia nowej.

Przykład stworzony jest na bazie języka C#, klasy OktawaveXXXClient w nim występujące są klasami proxy wygenerowanymi przez narzędzie wsdl.exe (wchodzące w skład Microsoft Visual Studio) dla poszczególnych web service’ów wchodzących w skład API Oktawave.

OktawaveCommonClient commonClient = new OktawaveCommonClient();

User user = commonClient.LogonUser(”user_test”, “secretPassword”);

if(user != null)

{

OktawaveClientsClient clientsClient = new OktawaveClientsClient();

 

clientsClient.Credentials.UserName.UserName = “user_test”;

clientsClient.Credentials.UserName.Password = “secretPassword”;

 

VirtualMachineSearchParams searchParams = new VirtualMachineSearchParams();

searchParams.ClientId = user.Client.ClientId; SearchResultsCollection<VirtualMachineView> machines =

clientsClient.GetVirtualMachines(searchParams);

 

foreach (VirtualMachineView vm in machines)

{

clientsClient.TurnoffVirtualMachine( vm.VirtualMachineId, user.Client.ClientId); clientsClient.CreateVirtualMachineWithSpecificDiskSize( selectedTemplateId, 20, null, “new_virtual_machine”, selectedClass, null, selectedConnectionType, selectedPaymentMethod, user.Client.ClientId, null, Consts.DAL.TemplateType.Machine, null, null);

}

}Attachments 
 
 oktawaveapimethods.cs (0.95 KB)
(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.