Knowledge base
VMware Tools
Posted by on 04.09.2012 16:47

VMware Tools to zestaw narzędzi i sterowników, które zwiększają wydajność i dostępność instancji uruchomionych w Oktawave. W przypadku modyfikacji systemu operacyjnego na instancji OCI (np. rekompilacji kernela) konieczne jest poprawne zainstalowanie oprogramowania VMware Tools. Poniżej znajdziecie instrukcje ich aktualizacji dla różnych systemów operacyjnych dostępnych w Oktawave (Linux, Windows oraz FreeBSD).

Linux:

 1. Pobieramy vmware-tools w aktualnej, zalecanej wersji:
  wget http://static.oktawave.com/vmtools/VmwareTools-Linux-current.tar.gz -O /tmp/VmwareTools-current.tar.gz
 2. Rozpakowywujemy paczkę z vmware-toolsami do katalogu tymczasowego.
  tar xfvz /tmp/VmwareTools-current.tar.gz -C /tmp/
 3. Instalujemy nową wersję pakietu. Stara wersja zostanie odinstalowana podczas tej procedury i zastąpiona nową.
  /tmp/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl
 4. Część modułów instalowanych wraz z pakietem vmware-tools ma swoje odpowiedniki w kernelu, jednak dla zwiększenia wydajności sugerujemy stosowanie modułów dostarczonych przez VMware.
  vmware-config-tools.pl --clobber-kernel-modules=vmci,vmmemctl,vmxnet3,pvscsi,vsock
 5. Może wystąpić sytuacja, w której wystąpią błędy kompilacji modułów dla nowych kerneli, należy wtedy spatchować źródła modułów tak, aby były one zgodne ze źródłami jądra systemu.
 6. Po pomyślnej instalacji możemy usunąć pliki instalatora
  rm -rf /tmp/vmware-tools-distrib/
  rm /tmp/VmwareTools-current.tar.gz

Windows:

Podczas aktualizacji oprogramowania VMware-Tools aktualizowane są również sterowniki wirtualnych kart sieciowych, dlatego zalecamy wykonywanie tej operacji za pomocą zdalnej konsoli, aby nie utracić połączenia z instancją. Należy również pamiętać, że proces aktualizacji powinien zostać zakończony restartem systemu Windows.

 1. Należy pobrać zalecaną wersję pakietu z http://static.oktawave.com/vmtools/VmwareTools-Windows-current.iso.
 2. Rozpakować pobrany plik i go uruchomić.
 3. Postępować zgodnie z zaleceniami instalatora.

FreeBSD:

Ze względu na niepełne wsparcie VMware dla FreeBSD, pakiet vmware-tools nie może być zastosowany na instancjach w Oktawave. Wykorzystamy jego zamiennik - open-vm-tools, który rozwijany jest przez VMware jako projekt open-source. Ze względu na brak dostępności aktualnej wersji pakietu w portach BSD, musimy skompilować go ze źródeł.

Dla Twojej wygody, poprawiony przez nas kod źródłowy pakietu open-vm-tools jest obecny w /usr/local/src. Na szablonie znajdują się również wszystkie zależności potrzebne do własnoręcznej rekompilacji pakietu oraz kod źródłowy sterownika vmxnet3 dla FreeBSD, który jest wymagany na naszej infrastrukturze.

Zasadniczo, rekompilacja vmware-tools powinna nastąpić w dwóch przypadkach:

1) używasz pakietów binarnych,
2) używasz portów.

W przypadku 1, rekompilacja powinna nastąpić tylko po aktualizacji do nowszego releasa (np. z 9.1-RELEASE na 9.2-RELEASE) i aktualizacji paczek binarnych, będących zależnościami dla vmware-tools. W przypadku 2, rekompilacja może być konieczna po aktualizacji którejś z zależności open-vm-tools. Ewentualnie można linkować nowe biblioteki do nazw z wersji, z jaką skompilowane były toolsy.

Przykładowa procedura aktualizacji:

 1. Pobieramy i rozpakowywujemy source'y kernela FreeBSD.
  fetch ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/amd64/9.2-RELEASE/src.txz
  tar -C / -xvzf src.txz
  rm src.txz
  
 2. Kompilujemy open-vm-toolsy. Jeśli nie posiadasz źródeł pakietu open-vm-tools, może je pobrać tutaj.
  cd /usr/local/src/open-vm-tools*
  make uninstall
  make clean
  ./configure --without-x --without-gtk2 --without-gtkmm 
  CFLAGS=-Wno-deprecated-declarations make install
 3. Kompilujemy sterownik vmxnet3:
  cd /usr/local/src/vmxnet3-only
  make
  make install
  make clean
  
 4. Jeśli nie będziemy już potrzebować źródeł kernela FreeBSD, możemy je usunąć.
  rm -rf /usr/src/

Aby dowiedzieć się więcej na temat vmware-tools oraz sposobów instalacji i aktualizacji tego pakietu, zachęcamy do lektury poniższej dokumentacji VMware.

(5 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.