Knowledge base
Dodawanie kolejnych adresów IP powyżej pierwszych czterech
Posted by on 04.09.2012 16:54

W sposób automatyczny dodawane są wyłącznie cztery pierwsze adresy IP, kolejne alokowane są natomiast dla instancji, ale nie są automatycznie konfigurowane. Aby dokonać konfiguracji, można skorzystać z dwóch poniższych sposobów (przykład dla systemu Debian).

1.

Zalogować się na instancję OCI, której dotyczy problem (np. za pomocą SSH), następnie wyedytować plik /etc/network/interfaces i dopisać kolejne adresy sieciowe do autokonfiguracji.

Standardowo pliku powinien mieć wpisy dotyczące czterech interfejsów sieciowych (0,1,2,3) i powinien wyglądać następująco.

# The loopback network interface
auto lo eth0 eth1 eth2 eth3
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
allow-hotplug eth1
allow-hotplug eth2
allow-hotplug eth3

iface eth0 inet dhcp
iface eth1 inet dhcp
iface eth2 inet dhcp
iface eth3 inet dhcp

Kolejne interfejsy sieciowe trzeba dodać ręcznie. Jeśli dodajemy np. kolejne dwa, plik powinien wyglądać następująco.

# The loopback network interface
auto lo eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
allow-hotplug eth1
allow-hotplug eth2
allow-hotplug eth3
allow-hotplug eth4
allow-hotplug eth5

iface eth0 inet dhcp
iface eth1 inet dhcp
iface eth2 inet dhcp
iface eth3 inet dhcp
iface eth4 inet dhcp
iface eth5 inet dhcp

Po zapisaniu pliku należy zrestartować instancję. Po restarcie wszystkie adresy powinny być widoczne w systemie.

2.

Zalogować się na instancję OCI, której dotyczy problem i ręcznie uruchomić polecenie ifconfig eth4 up, ifconfig eth5 up i tak dla każdego dodatkowego adresu. Nastepnie należy ręcznie uruchomić oprogramowanie, które pobierze właściwy adres dla kolejnych interfejsów. Dla przykładu: dhclient eth4 (uwaga, po restarcie ustawienia zostaną usunięte; aby zostały trwale zapisanie, należy zastosować metodę pierwszą).

(4 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.