Knowledge base
Co to jest autoskaler i jakie są konsekwencje jego włączenia (również w świetle kontenera)?
Posted by on 04.09.2012 18:48

Dzięki unikatowemu mechanizmowi obserwowania zachowania instancji i ich grup, autoskaler Oktawave może w dynamiczny sposób zmieniać parametry instancji (rezerwacja pamięci RAM, CPU - autoskaling wertykalny) oraz zmieniać liczbę instancji w kontenerze obsługującym określoną usługę (autoskaling horyzontalny). W połączeniu z usługą load balancing gwarantuje to płynne i stabilne działanie Twoich usług bez względu na okoliczności.

Włączony autoskaler Oktawave nieustannie monitoruje obciążenie instancji i ich kontenerów. Jeśli przez ostatnie 20 minut obciążenie utrzymywało się na poziomie ponad 80%, to podjęta zostanie reakcja zależna od wybranych przez Ciebie ustawień.

 

 

Ustawienia mechanizmu autoskalera znajdziesz w zakładce w panelu każdej instancji. Konfiguracja autoskalera w przypadku kontenerów została opisana w dalszej części tego tekstu.

W przypadku każdej nowo tworzonej instancji autoskaler jest domyślnie wyłączony. Jego włączenie (przyciskiem ON) pozwala systemowi zarówno na zmianę klasy instancji OCI w dół i w górę bez potwierdzenia (wymagany restart instancji), jak również na dostosowanie przydzielonej pamięci (bez restartu). Metoda ta w najlepszym stopniu zoptymalizuje koszt instancji i jej wydajność.

 

 

Jeśli chcesz zmienić ustawienia autoskalera pojedynczej instancji, kliknij odnośnik Zmień typ. Dostepna jest również opcja Informuj – gdy autoscaler wykryje trwające dłużej niż 15 minut obciążenie przekraczające 80% mocy instancji, wyśle do Ciebie powiadomienie e-mailowe. Nie podejmie jednak żadnej akcji. Należy zwrócić uwagę że metody billingowe opierają się na przydzielonej dla instancji pamięci i metoda ta w żaden sposób nie będzie próbowała optymalizować kosztów.

 

 

Do wyboru masz wiele ustawienia autoskalera.

Po zmianie ustawień kliknij Zapisz.

 

 

Aby edytować ustawienia autoskalera danego kontenera instancji, kliknij jego nazwę (podstrona Oktawave | Usługi | Kontenery). Listę kontenerów znajdziesz także na Dashboardzie. W panelu kontenera znajdziesz zakładkę Autoskaler.

 

 

Domyślnie mechanizm jest wyłączony. Edycja ustawień autoskalera kontenerów jest bardziej złożona niż w przypadku pojedynczych instancji. Pozwala na skalowanie polegające na zwiększaniu klasy maszyn lub ich liczby.

 

 

Jeśli wybierzesz metodę skalowania Zmieniaj ilość maszyn, musisz wybrać jeszcze jej typ. Klonowanie polega na tworzeniu i dołączaniu do kontenera kolejnych instancji o konfiguracji takiej, jak wybrana przez Ciebie maszyna wzorcowa (Wybierz instancję OCI).

 

 

Wariant Dodawanie istniejących polega na zwiększaniu mocy kontenera poprzez dołączanie do niego instancji OCI utworzonych przez Ciebie wcześniej. Po kliknięciu linku Wolne instancje OCI wyświetli się lista maszyn, które nie zostały przypisane do żadnego kontenera. Zaznacz te, które chcesz, aby były wykorzystywane przez autoskaler, gdy wykryje on potrzebę zwiększenia mocy obliczeniowej.

 

 

Ostatnia rzecz, którą musisz określić, to maksymalna i minimalna liczba instancji OCI w kontenerze. Dolna granica służy zagwarantowaniu, że nawet przy niewielkim obciążeniu pewna liczba instancji będzie pracować i Twoich usług nie zaskoczy nagły wzrost ruchu.

Z kolei górna granica zabezpiecza Cię np. przed wyczerpaniem budżetu z powodu niespodziewanego wzrostu obciążenia.

 

 

Funkcje autoscalera uzupełniają Schedulery, czyli narzędzia służące automatycznemu wykonywaniu zaplanowanych akcji na instancjach i kontenerach. Aby stworzyć nowy scheduler, wejdź w odpowiednią zakładkę w panelu kontenera i kliknij Dodaj.

 

 

Po nazwaniu schedulera musisz określić, czy ma on przeprowadzić akcję jednorazową czy też cykliczną, oraz kiedy ma ona zostać przeprowadzona po raz pierwszy. Jeśli zdecydujesz się na akcje cykliczne, musisz jeszcze wybrać, co ile dni/tygodni będą one wykonywane.

 

 

Następnie w polach wybierasz, jaka akcja ma zostać przeprowadzona. Do wyboru masz wiele opcji, m.in. Zaparkowanie maszyny, Włączenie oraz jej Usunięcie bądź Dodanie do kontenera. W zależności od wybranej akcji poniżej wyświetli się okno z jej szczegółowymi ustawieniami. Gdy zakończysz tworzenie schedulera, kliknij Zapisz.

W jaki sposób można wykorzystać schedulery do jeszcze efektywniejszego skalowania usług Oktawave i optymalizacji kosztów IT? Warto pamiętać, że autoskaler monitoruje obciążenie i jeśli przez ostatnie 15 minut utrzymywało się ono na poziomie ponad 80%, to mechanizm zwiększa wydajność o jeden stopień, po czym ponownie monitoruje sytuację przez kwadrans.

W przypadku znacznego wzrostu obciążenia ostateczne dostosowanie wydajności do potrzeb może zatem potrwać kilkadziesiąt minut. Tymczasem automatyczne dodawanie lub usuwanie maszyn przez scheduler jest natychmiastowe. Jeśli więc przykładowo, odpowiadasz za system, który jest wykorzystywany przez większość pracowników tylko w godzinach 8-17, to możesz utworzyć scheduler, który przed godziną 8:00 doda dodatkowe maszyny, a po 17:00 natychmiast je usunie.

(6 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.