Knowledge base
Jak tworzyć kontenery i jak nimi później zarządzać?
Posted by on 04.09.2012 18:51

W zakładce Kontenery możesz funkcjonalnie pogrupować instancje obsługujące np. tę samą aplikację. Dzięki tej usłudze możesz włączyć usługę load balancingu (rozkładania ruchu) na wiele instancji umieszczonych w kontenerze.

Kontener ma również funkcję autoskalera, który po włączeniu zadba o to, aby w kontenerze zawsze była wystarczająca liczba instancji do obsługi ruchu w Twoim serwisie. Możesz również zaplanować kalendarz działań w ramach kontenera w taki sposób, aby o określonych godzinach zmieniał on konfigurację i klasę instancji w nim zawartych.

 

 

Aby utworzyć i zarządzać kontenerami, na podstronie Usługi wybierz zakładkę Kontenery.

 

 

Wyświetli się lista utworzonych już przez Ciebie kontenerów wraz z informacjami o liczbie maszyn wirtualnych wchodzących w ich skład oraz istniejących schedulerach.

Aby dodać nowy kontener, kliknij przycisk Dodaj Kontener widoczny nad listą.

Oczywiście usuwanie kontenerów nie powoduje usunięcia składających się na nie instancji, a jedynie likwidację połączenia między nimi.

 

 

 

Teraz musisz nazwać nowy kontener oraz wybrać instancje, które wejdą w jego skład. Robisz to, po prostu przeciągając wybrane instancje w oznaczone pole. Od razu możesz także zdecydować o aktywowaniu Load balancera. Dokładniej o tych funkcjach przeczytasz w dalszej części tekstu.

Chwilę po utworzeniu nowego kontenera powinien on pojawić się na liście.

 

 

Po kliknięciu nazwy kontenera na liście wyświetli się jego panel wraz z listą instancji wchodzących w jego skład. Możesz na nich przeprowadzać identyczne operacje, jak w zakładce OCI, czyli m.in. edytować ich konfiguracje, włączać i wyłączać oraz tworzyć kopie migawkowe (snapshot).

 

 

Aby zmienić konfigurację kontenera ustaloną przy jego tworzeniu, kliknij link Edytuj pod jego nazwą.

 

 

Panel wygląda niemal identycznie, jak w momencie tworzenia kontenera. Możesz zmienić jego nazwę, dodać lub usunąć instancje OCI oraz zmienić ustawienia Load balancera.

 

 

Load balancer służy z kolei optymalnemu rozkładaniu obciążenia pomiędzy instancjami, aby zapewnić maksymalnie wydajne funkcjonowanie usług i aplikacji. Po uaktywnieniu tej funkcji wyświetlą się dodatkowe pola ze szczegółowymi ustawieniami. W pierwszej kolejności musisz wybrać, jaka usługa ma być objęta Load balancerem (do wyboru m.in. HTTP, HTTPS, SMTP i Port) oraz określić czy włączyć protokół SSL.

Następnie wybierasz jeden z czterech algorytmów pracy:

  • Least connection – kieruje ruch do instancji z najmniejszą liczbą połączeń,
  • Least response time – kieruje ruch do instancji o najkrótszym czasie odpowiedzi,
  • Source IP Hash – kieruje ruch z danego adresu IP stale do tej samej instancji,
  • oraz Round Robin.

Dalej wybierasz sposób Obsługi sesji:

  • Persystencja po source IP,
  • Persystencja po cookie,
  • Brak persystencji.

Na końcu określasz jeszcze wersję protokołu – IPv4 lub IPv6 i decydujesz, czy ma być przeprowadzane Sprawdzanie dostępności usług.

 

 

Opis działania funkcji autoskalowania oraz schedulerów znajdziesz w dziale pomocy Co to jest autoskaler i jakie są konsekwencje jego włączenia (również w świetle kontenera)?

(4 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.