Knowledge base
Jak tworzyć sieci prywatne (OPN) i jak nimi zarządzać?
Posted by on 05.09.2012 00:10

W zakładce OPN (Oktawave Private Network) możesz stworzyć wirtualne sieci prywatne. W ten sposób zbudujesz odizolowane od siebie strefy, dzięki którym np. do instancji odpowiedzialnych za obsługę baz danych nie będzie dostępu z sieci publicznej. Usługa OPN pozwala przypisać każdą instancję do jednej lub wielu utworzonych wirtualnych sieci prywatnych.

 

 

Aby tworzyć i zarządzać wirtualnymi sieciami prywatnymi, na podstronie Usługi wybierz zakładkę OPN.


 

 

Wyświetli się lista utworzonych już przez Ciebie sieci. Możesz je sortować, klikając tytuły kolumn.

Aby dodać nową sieć, kliknij przycisk Dodaj Sieć Prywatną widoczny nad listą.


 

 

Teraz musisz nazwać nową sieć oraz wybrać pulę adresów, następnie zatwierdzić klikając Dodaj.

 

 

Z poziomu listy możesz także edytować i usuwać istniejące sieci.

 

 

Aby dodać instancję do nowo utworzonej sieci, wybierz ją i kliknij jej nazwę (podstrona Oktawave | Usługi | OCI).

 

 

W panelu instancji wybierz zakładkę OPN.

 

 

Następnie kliknij Dodaj Sieć Prywatną.


 

 

Z listy rozwijanej wybierz utworzoną wcześniej sieć. Nastepnie określ adres ,wpisując liczbę z przedziału 0-255. Aby potwierdzić nowe ustawienia, kliknij przycisk Dodaj znajdujący sie obok.

Powyższe działania musisz powtórzyć w przypadku wszystkich instancji, które chcesz połączyć w sieć prywatną.

Aby odłączyć instancję od danej sieci prywatnej, zaznacz sieć, a następnie wybierz odnośnik Odłącz.


 

 

Każda kolejna instancja wchodząca w skład sieci widoczna jest na liście w zakładce OPN. Liczba w nawiasie informuje, ile instancji zostało połączonych. Kliknięcie niebieskiego znaku plusa rozwinie ich pełną listę.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak dodać nową OPN w systemie operacyjnym, skorzystaj z tego przewodnika.

(5 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.