Knowledge base
Jak dodawać dyski twarde (OVS) i jak nimi zarządzać?
Posted by on 05.09.2012 08:09

W zakładce OVS (Oktawave Volume Storage) możesz utworzyć dyski twarde, które zostaną podłączone do jednej lub wielu instancji.

Pamiętaj, że jeśli chcesz utworzyć dysk współdzielony, musisz zadbać o odpowiedni klastrowany system plików, np. GFS2 lub OCFS. Jeśli tego nie zrobisz, stracisz swoje dane. Współdzielone dyski możesz wykorzystać do budowy np. klastrów bazodanowych.


 

 

Aby zarządzać dyskami twardymi, z sekcji Usługi wybierz odnośnik OVS.


 

 

Wyświetli się lista utworzonych już przez Ciebie dysków twardych. Ich przeglądanie ułatwia określenie, czy mają być wyświetlane wszystkie dyski, systemowe” (z zainstalowanym systemem operacyjnym) czy niesystemowe (bez systemu).

 

 

Ikony z lewej strony listy określają status danego dysku. Zielona oznacza, że dysk jest w użyciu, podłączony do określonej instancji i działający, a czerwona, że dysk nie jest podłączony do żadnej instancji, bądź jest z nim jakiś problem techniczny.


 

 

Aby dodać nowy dysk, kliknij przycisk Dodaj widoczny nad listą.


 

 

Tworząc nowy dysk, musisz określić jego nazwę, klasę wydajności (Tier 1, 2, 3, 4 lub 5) i potrzebną przestrzeń (w gigabajtach). Jeśli chcesz, aby dysk był współdzielony, zaznacz opcję Współdzielony.

Następnie decydujesz, do której instancji Oktawave ma zostać podpięty nowy dysk (może pozostać nie podpięty do żadnej) oraz w jaki sposób będą rozliczane opłaty za jego użytkowanie – w modelu „pay-as-you-go” (proporcjonalnie do wykorzystania) lub „monthly fee” (miesięczna opłata).

Aby utworzyć dysk, kliknij Dodaj.

 

 

Ustawienia dysków niesystemowych możesz zmieniać w dowolnym momencie, klikając przycisk z prawej strony listy. W polu Pojemność wpisujemy nowy rozmiar dysku (większy od poprzedniego).

 

 

Uaktywnią się wówczas ponownie okna wyboru wszystkich ustawień dostępnych na etapie tworzenia dysku. Zmiany możesz albo zatwierdzić albo anulować.

 

 

W sytuacji gdy edycja ustawień dysku nie jest aktywna, krzyżyk po prawej stronie służy usunięciu dysku.


 

 

Usunięcie dysku należy każdorazowo potwierdzić.


 

 

Informacje o dyskach podpiętych do instancji możesz również znaleźć, edytując ustawienia danej instancji (podstrona Oktawave | Usługi | OCI | zakładka Dyski OVS).


 

 

Aby dodawać bądź usuwać dyski podpięte do danej instancji, wejdź do zakłądki Dyski OVS, następnie wybierz odnośnik Dodaj Dysk.


 

Z rozwijanej listy wybierz dysk, który ma zostać podpięty, po wybraniu dysku zatwierdź klikając Dodaj. W tym miejscu możesz również odpiąć dysk od instancji, wystarczy go zaznaczyć i wybrać odnośnik Odłącz.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak podmontować nowo utworzony dysk w systemie operacyjnym, skorzystaj z tego poradnika.

(5 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.