Knowledge base
Jak dodawać instancje (OCI) i jak nimi później zarządzać?
Posted by on 05.09.2012 08:17

W zakładce OCI (Oktawave Cloud Instances) możesz utworzyć swoją instancję serwera w chmurze. Wybierz rodzaj systemu operacyjnego lub aplikacji z bogatej biblioteki gotowych rozwiązań, następnie określ typ instancji, bazując na prekonfigurowanych szablonach (templates) i zdecyduj, jakiego rodzaju połączenie sieciowe będzie Ci potrzebne.

Do nowo utworzonej instancji możesz się zalogować poprzez intefejs WWW, klienta VNC z włączonym szyfrowaniem lub – zwyczajnie – poprzez zdalny pulpit czy SSH.


 

 

Aby zarządzać instancjami, na podstronie Usługi wybierz zakładkę OCI. Wyświetla się ona również domyślnie, gdy klikniesz link Usługi w górnej części strony.

 

 

Wyświetli się lista utworzonych już przez Ciebie instancji. Ikony z lewej strony listy określają status danej instancji. Zielona oznacza, że jest ona włączona i działająca, a czerwona, że nie jest włączona, bądź jest z nią jakiś problem techniczny.

Instancje możesz włączać i wyłączać przyciskami nad listą (Włącz i Wyłącz) oraz z poziomu ustawień każdej instancji z osobna (dostępne po kliknięciu w nazwę).

Instancje na liście możesz sortować, klikając tytuły kolumn, np. tak aby najpierw były wyświetlane te, które mają najwyższy współczynnik IOPS (Input/Output Operations Per Second).


 

 

Aby dodać nową instancję, kliknij przycisk Dodaj Instancję OCI widoczny nad listą.


 

 

Tutaj możesz szybko dodać instancję, określając jej nazwę, typ i rozmiar dysku twardego. Dostępnych jest kilka typów instancji, różnią się one wydajnością, np:

 • v1.standard-1.05  |  1 VCPU, 0,5 GB RAM
 • v1.standard-1.09  |  1 VCPU, 0,9 GB RAM
 • v1.standard-2.2  |  2 VCPU, 2 GB RAM
 • v1.standard-4.4  |  4 VCPU, 4 GB RAM
 • v1.standard-8.8  |  8 VCPU, 8 GB RAM
 • v1.standard-16.16  |  16 VCPU, 16 GB RAM
 • v1.highmemory-1.4  |  1 VCPU, 4 GB RAM
 • v1.highmemory-2.8  |  2 VCPU, 8 GB RAM
 • v1.highmemory-4.16  |  4 VCPU, 16 GB RAM
 • v1.highmemory-8.32  |  8 VCPU, 32 GB RAM
 • v1.highmemory-16.32  |  16 VCPU, 32 GB RAM
 • v1.highmemory-16.64  |  16 VCPU, 64 GB RAM
 • v1.highmemory-16.96  |  16 VCPU, 96 GB RAM
 • v1.highcpu-2.09  |  2 VCPU, 0,9 GB RAM
 • v1.highcpu-4.2  |  4 VCPU, 2 GB RAM
 • v1.highcpu-8.4  |  8 VCPU, 4 GB RAM
 • v1.highcpu-16.8  |  16 VCPU, 8 GB RAM

Ostatni krok to wybór tzw. template, czyli szablonu konfiguracji instancji.


 

 

Do wyboru masz wiele szablonów obejmujących różne systemy operacyjne (MS Windows, Linux, FreeBSD), bazy danych (MySQL i PostgreSQL), aplikacje oraz całe frameworki programistyczne.

Wybór konfiguracji ułatwia możliwość filtrowania szablonów według systemów operacyjnych. Każdy szablon ma określoną minimalną klasę maszyny, na której może zostać zainstalowany. Jeśli wybierzesz szablon o wyższych wymaganiach niż konfiguracja Twojej instancji, zostanie ona automatycznie zmieniona, aby spełnić minimalne wymagania.

Aby zainstalować wybrany szablon, wybierz go i kliknij Dodaj instancję OCI. Domyślnie korzystanie z instancji będzie rozliczane w modelu „pay-as-you-go”, a przepustowość zostanie ustawiona na Bez limitów (więcej o przepustowości poniżej).

 

 

Przejdźmy teraz do funkcji odnoszących się do istniejących już instancji. W przypadku każdej możesz wykonać tzw. snapshot, czyli kopię migawkową zawartości dysku. Dzięki tej funkcji możliwe jest przywrócenie stanu instancji do zapamiętanego wcześniej punktu i odtworzenie go w przypadku awarii lub problemów związanych z konfiguracją.

Aby wykonać kopię, wystarczy wybrać instancję (zaznaczenie w polu na lewo od nazwy), kliknąć odpowiedni przycisk oraz wpisać nazwę i opis (co ułatwi przeglądanie zapisanych migawek).

 

 

Listę zapisanych kopii znajdziesz na podstronie z ustawieniami instancji (wyświetlana po kliknięciu nazwy instancji na liście), w zakładce Snapshoty. Wybraną kopię możesz przywrócić, edytować lub usunąć. 

 

 

Szerokie możliwości zarządzania instancją dostępne są w jej panelu, wyświetlanym po kliknięciu nazwy instancji na liście. Tutaj również znajdziesz komplet informacji nt. parametrów i konfiguracji usługi. Klikanie niebieskich plusów rozwija pełne listy, np. dysków twardych.

 

 

Dolna część ekranu zawiera dodatkowe funkcje, w większości przypadków opisane w innych działach pomocy.


 

 

Oprócz opcji widocznych z poziomu listy instancji (Wyłącz, Usuń, Snapshot), w panelu znajdziesz dodatkowe, dostępne po kliknięciu Zmień (przy sekcji Typ).


 

 

Nasz panel pozwala Ci zmieniać typ instancji i jej przepustowość bez przerywania pracy. Dodatkowo, możesz do niej dodawać i usuwać dyski twarde (utworzone w usłudze Oktawave Volume Storage), dołączać do sieci prywatnych (opisane w dziale pomocy „Jak tworzyć sieci prywatne (OPN) i jak nimi później zarządzać?”) oraz zmieniać to, w jaki sposób będą rozliczane opłaty za użytkowanie instancji – w modelu „pay-as-you-go lub „monthly fee”.

Gdy zakończysz edycję ustawień, kliknij Zapisz.


 

 

Kolejną funkcją dostępną w panelu są Schedulery, czyli narzędzia służące automatycznemu wykonywaniu zaplanowanych akcji na instancjach. Aby stworzyć nowy Scheduler, wejdź w odpowiednią zakładkę w panelu instancji i kliknij Dodaj Scheduler.


 

 

Po nazwaniu Schedulera musisz określić, czy ma on przeprowadzić akcję jednorazową czy też cykliczną, oraz kiedy ma ona zostać przeprowadzona po raz pierwszy. Jeśli zdecydujesz się na akcje cykliczne, musisz jeszcze wybrać, co ile dni/tygodni będą one wykonywane.


 

 

Następnie w polach wybierasz, jaka akcja ma zostać przeprowadzona. Do wyboru masz wiele opcji, m.in. zmianę klasy maszyny, jej klonowanie, włączanie, wyłączanie czy tworzenie snapshotów. W zależności od wybranej akcji poniżej wyświetli się okno z jej szczegółowymi ustawieniami. Dodatkowe informacje o zastosowaniach schedulerów znajdziesz w dziale pomocy „Co to jest autoskaler i jakie są konsekwencje jego włączenia?”.
Gdy zakończysz tworzenie schedulera, kliknij Zapisz.

(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.