Knowledge base
Jak zarządzać użytkownikami?
Posted by on 05.09.2012 08:36

W zakładce Użytkownicy możesz utworzyć konta nowych użytkowników, nadać im odpowiednie role oraz przypisać ich do utworzonych wcześniej baz danych lub kontenerów usługi OCS. Ta część panelu pozwala także dodawać dowolną liczbę kont, zmieniać poziomy ich uprawnień, a także je usuwać.

Założone konta możesz wykorzystać jako dane autoryzacyjne, potrzebne do tego, aby Twoja aplikacja mogła korzystać z usług baz danych i kontenerów OCS.

Zwróć uwagę, że w tym miejscu zarządzasz dostępem aplikacji do Twoich usług, a nie uprawnieniami konkretnych osób – zarządzaniu kontami użytkowników panelu Oktawave służy podstrona Zarządzaj kontem.

 

 

Aby zarządzać dostępem do usług, na podstronie Usługi wybierz zakładkę Użytkownicy.

 

 

Wyświetli się lista utworzonych przez Ciebie baz danych i kontenerów OCS. Aby dodać nowe konto użytkownika którejś z nich, kliknij przycisk Dodaj z prawej strony listy.

(Poniżej opisujemy proces tworzenia nowego konta użytkownika bazy danych. W przypadku kontenerów OCS wygląda on podobnie).


 

 

Wyświetlą się pola do uzupełnienia danych użytkownika – jego nazwy i hasła (które należy powtórzyć).

 

Ostatnia rzecz, którą musisz określić, to Rola”użytkownika. Określa ona, czy dana aplikacja będzie mogła jedynie odczytywać dane zapisane w bazie danych bądź kontenerze OCS, czy również zapisywać. W praktyce pozwala Ci to na udzielenie bezpiecznego dostępu do Twojej bazy danych np. aplikacjom partnerów handlowych.

 

 

Kliknięcie przycisku Dodaj rozpocznie proces dodawania nowego konta użytkownika. Jego utworzenie nie powinno zająć więcej niż kilka minut.


 

 

Aby zarządzać istniejącymi kontami użytkowników, kliknij niebieski znak plusa na lewo od nazwy bazy danych.


 

 

Rozwinie się wówczas lista kont użytkowników bazy danych. W tym miejscu możesz zmienić parametry ustalone przy tworzeniu konta. Każdą zmianę należy potwierdzić i ponownie odczekać chwilę, zanim zostanie wprowadzona.

 

 

Status procesu tworzenia konta użytkownika oraz wprowadzanych w nim zmian wyświetlany jest w górnej części strony.

(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.