Knowledge base
Jak korzystać z raportów i co one do mnie mówią?
Posted by on 05.09.2012 08:54

Raporty i statystyki działania danej instancji dostępne są po wejściu do jej panelu (np. Oktawave | Usługi | OCI | Wybrana instancja).

 

 

Statystyki są dostępne jako jedna z zakładek w panelu instancji.

 

 

W zaznaczonym na zrzucie obszarze znajduje się lista kategorii parametrów (m.in. CPU, Memory itd.), które możesz wizualizować na wykresach. Nad nimi widoczny jest wykres aktualnego obciążenia procesorów instancji, obok (niewidoczny na zrzucie) znajduje się analogiczny wykres dla pamięci RAM.

 

 

Po wybraniu którejś z kategorii wyświetlają się pola z wyborem konkretnych parametrów. Kilka z nich możesz ze sobą porównywać, np. zestawiając zużycie pamięci i wykorzystanie przestrzeni dyskowej. Statystyki są dostępne dla następujących parametrów:

  • CPU (procesory): Usage CPU – wykorzystanie mocy procesorów; Total CPU – całkowita dostępna moc procesorów,
  • Memory (pamięć RAM): Active + Overhead – wykorzystywana; Total mem – całkowita dostępna ilość pamięci,
  • Net (transfer danych): Received Net – ilość danych otrzymanych; Transmitted Net – ilość danych przesłanych,
  • Disk IOPS (Input/Output Operations Per Second): Iops Read – ilość operacji odczytu; Iops Write – ilość operacji zapisu,
  • Disk Space (przestrzeń dyskowa): Used disk – wykorzystana przestrzeń; Provisioned disk – dostępna, opłacona ilość przestrzeni dyskowej.

 

 

Po wybraniu parametrów do wyświetlenia musisz jeszcze określić przedział czasowy, który zostanie przedstawiony na wykresie. Po jego wybraniu kliknij Pokaż.

 

 

Poniżej wyświetlony zostanie wykres wraz z legendą. Aby go zmienić, wybierz ponownie interesujące Cię parametry i ponownie kliknij Pokaż.

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below. This is required to prevent automated registrations and form submissions.