Knowledge base
   
W wyniku aktualizacji z dnia 16 listopada 2015 chmura obliczeniowa Oktawave zyskuje następujące funkcje, rozszerzenia oraz poprawki. Nowe Funkcjonalności * dodanie obsługi maszyn wirtualnych z kartami E1000, * możliwość zmiany wartości salda konta, przy której wysyłane jest powiadomienie (nowe ustawienia znajdują się na ekranie opcji billingowych). Rozszerzenia I Poprawki * zmiany sygnatur wybranych metod w API, * poprawa działania Autoskalera, mająca na celu lepsze odwzorowanie ...
read more »
29 czerwca 2015 roku wdrożona zostaje kolejna aktualizacja, w wyniku której chmura obliczeniowa Oktawave zyskuje następujące poprawki: * ulepszone działanie backupów, * usprawnione działanie Autoskalera, * wprowadzona bardziej elastyczna konfiguracja dysków współdzielonych, lepiej dostosowana do wymagań poszczególnych systemów operacyjnych, * dodany do panelu użytkownika numer kontrolera oraz slotu dysku w maszynie (umożliwia łatwiejszą identyfikację maszyn), * ulepszone monitorowanie...
read more »
26 marca 2015 roku wdrożona zostaje aktualizacja, w wyniku której chmura obliczeniowa Oktawave zyskuje następujące funkcje, rozszerzenia oraz poprawki. Nowe funkcjonalności: * dodana możliwość ustawienia wspólnej persystencji w kontenerze jednocześnie dla usług HTTP i HTTPS. Rozszerzenia: * dodana możliwość samodzielnego modyfikowania przez użytkowników adresów revDNS, * zablokowana możliwości klonowania maszyny z dyskiem współdzielonym. Poprawki: * poprawiony mechanizm w...
read more »
Zgodnie z aktualizacją platformy z dnia 5 marca 2015 roku chmura obliczeniowa Oktawave zyskuje następujące funkcje, rozszerzenia oraz poprawki. Nowe funkcjonalności: * dostosowanie aplikacji Oktawave do nowych przepisów UE w zakresie działalności e-commerce dla rynku B2C. Rozszerzenia: * nowy widok edycji dysku OVS, * usprawnione działanie Autoskalera (wyeliminowanie działania na wyłączonych maszynach). Poprawki: * usunięty błąd pojawiający się podczas klon...
read more »