Knowledge base
26 marca 2015 roku wdrożona zostaje aktualizacja, w wyniku której chmura obliczeniowa Oktawave zyskuje następujące funkcje, rozszerzenia oraz poprawki. Nowe funkcjonalności: * dodana możliwość ustawienia wspólnej persystencji w kontenerze jednocześnie dla usług HTTP i HTTPS. Rozszerzenia: * dodana możliwość samodzielnego modyfikowania przez użytkowników adresów revDNS, * zablokowana możliwości klonowania maszyny z dyskiem współdzielonym. Poprawki: * poprawiony mechanizm w...
read more »