Knowledge base
   
Oktawave Connector jest pluginem do aplikacji vCenter, który umożliwia integrację lokalnego środowiska zarządzanego z poziomu vCenter z chmurą Oktawave. Użycie Connectora powoduje, że z poziomu jednej aplikacji użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania zarówno lokalnymi maszynami, jak i instancjami w chmurze Oktawave, a także dostęp do podstawowych operacji. Instrukcję obsługi Oktawave VMware Connector [1] znajdziesz w naszej bazie wiedzy. Links: ------ [1] https://kb.oktawave.com/Knowledgeba...
read more »
Cyberduck to klient m.in. FTP, SFTP, DAV o prostym interfejsie graficznym, zbudowanym od zera z myślą o łatwym przesyłaniu plików, który można wykorzystać do pracy z Oktawave Cloud Storage. Od wersji 4.4 aplikacja umożliwia łatwą konfigurację połączenia z OCS z wykorzystaniem gotowego profilu połączenia. Poniżej znajdziesz plik profilu do pobrania.
read more »
VMware Tools to zestaw narzędzi i sterowników, które zwiększają wydajność i dostępność instancji uruchomionych w Oktawave. W przypadku modyfikacji systemu operacyjnego na instancji OCI (np. rekompilacji kernela) konieczne jest poprawne zainstalowanie oprogramowania VMware Tools. Poniżej znajdziecie instrukcje ich aktualizacji dla różnych systemów operacyjnych dostępnych w Oktawave (Linux, Windows oraz FreeBSD). Linux: * Pobieramy vmware-tools w aktualnej, zalecanej wersji: wget http://sta...
read more »
Poniżej zamieszczone jest przykładowy prosty ciąg wywołań metod API prowadzący do autoryzacji użytkownika (np. wpisującego dane w formatce logowania aplikacji Partnera), wyłączenia wszystkich jego maszyn, a następnie utworzenia nowej. Przykład stworzony jest na bazie języka C#, klasy OktawaveXXXClient w nim występujące są klasami proxy wygenerowanymi przez narzędzie wsdl.exe (wchodzące w skład Microsoft Visual Studio) dla poszczególnych web service'ów wchodzących w skład API Oktawave. O...
read more »
Poniżej zamieszczamy kilka plików WSDL opisujących protokoły i formaty używane przez API Oktawave do komunikacji. Dla Klientów: * CommonService.wsdl (pobierz [1]) * ClientsService.wsdl (pobierz [2]) Dla Partnerów: * CommonService.wsdl (pobierz [3]) * ClientsService.wsdl (pobierz [4]) * PartnersService.wsdl (pobierz [5]) Links: ------ [1] https://api.oktawave.com/CommonService.svc?wsdl [2] https://api.oktawave.com/ClientsService.svc?wsdl [3] https://api.oktawave.com/Commo...
read more »