Knowledge base
   
API wystawia dwa rodzaje metod: słownikowe, statystyczne Wszystkie metody statystyczne przyjmują parametr format. W zależności od jego wartości dane zwracane są w następujących formatach: * XML * JSON * CSV Część metod statystycznych przyjmuje parametr interval. Jest to interwał czasowy zwracanych statystyk. Przyjmuje on następujące wartości: * minutowy - statystyki będą zwracane z najmniejszym możliwym ziarnem minutowym (np 5min) * godzinowy - statystyki będą zwracane z ziarnem...
read more »
API Oktawave jest warstwą interfejsu umożliwiającą wszystkim klientom zarządzanie własnymi usługami za pomocą zewnętrznych narzędzi. Pozwala także twórcom aplikacji partnerskich połączenie z systemem Oktawave i stworzenie własnego programu dostępowego. Z poziomu aplikacji korzystającej z API Oktawave można wykonać wszystkie operacje, które są możliwe w systemie Oktawave w obrębie konta klienta (użytkownika końcowego), a także Partnera (czyli zespołu administracyjnego).Wszystkie usługi, a także...
read more »