Knowledge base
   
Niewątpliwie początek tego roku to pracowity okres dla administratorów systemów IT, a wszystko za sprawą odkrytych luk bezpieczeństwa w procesorach Intela oraz AMD. Szczęśliwie łatki są już dostępne i trzymamy rękę na pulsie, wprowadzając je systematycznie. Jednak proces jest nieco bardziej złożony i nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić sami. Procedura aktualizacji wymaga też działań po stronie klientów Oktawave. CO JUŻ ZROBILIŚMY? Po stronie Oktawave niezwłocznie przystąpiliśmy do wdrożenia...
read more »
Czasami może dojść do sytuacji, w której, mamy do czynienia z awarią systemu operacyjnego, systemu plików, bądź nierozpoznawanym dyskiem systemowym. Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku jest wykorzystanie BOOTLOADERA IPXE i narzędzi w nim zawartych (np. SystemRescueCD, Conezilli, mfsBSD bądź instalatora kilku popularnych dystrybucji systemu Linux). Aby zbootować system przez sieć, musimy wymusić taki rodzaj startu instancji za pomocą konsoli zdalnej. Robimy to podczas wstępnej fazy bootowania...
read more »
Użytkownik, z poziomu widoku instancji w Panelu Administratora, może zmieniać typ kontrolera SCSI z domyślnego LSI SAS na PVSCSI (Paravirtual SCSI). Instancja, podczas zmiany typu kontrolera, powinna być wyłączona. W przypadku próby zmiany tej opcji dla włączonej instancji, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie konieczności jej zrestartowania. Kontrolery PVSCSI i LSI SAS w większości zastosowań nie różnią się między sobą znacząco pod względem wydajności. PVSCSI, jednakże potrzebuje m...
read more »
Citrix NetScaler VPX jest zintegrowaną aplikacją kontrolującą, która dzięki mechanizmom cache oraz kompresji HTTP działa jak akcelerator ruchu sieciowego. Narzędzie umożliwia zaawansowane zarządzanie transferem poprzez równoważenie obciążenia i przełączanie ruchu w warstwach 4-7, a także zapewnia bezpieczeństwo aplikacji, jako firewall dla aplikacji internetowych. Ponadto, NetScaler odciąża aplikacje i serwery internetowe, aby zapewnić pełną dostępność aplikacji, oferuje zwiększone bezpiec...
read more »
W trakcie tworzenia instancji OCI przypisywany jest jej standardowo jeden adres IP, oznaczony jako automatyczny. Oznacza to, że w momencie usunięcia samego IP lub instancji utracimy nieodwracalnie posiadaną adresację. Oznaczenie adresu IP jako stałego umożliwia m.in.: * migrację adresacji pomiędzy instancjami (należy przy tym pamiętać, by IP oraz OCI znajdowały się w tym samym subregionie - sprawdź materiał: Czym jest subregion? [1]), * IP, który został oznaczony jako stały, może zost...
read more »
W Oktawave proces przygotowania umowy powierzenia danych osobowych (która będzie zgodna z wymogami GIODO) jest bardzo prosty i zajmuje niewiele czasu. W poradniku tym omawiamy wszystkie kroki, które należy w tym celu wykonać. Należy mieć na uwadze, że przejście całej procedury wymaga dostępu do drukarki i skanera (lub tzw. urządzenia wielofunkcyjnego). 1. Aby rozpocząć proces generowania umowy powierzenia danych osobowych, należy zalogować się do panelu administracyjnego Oktawave. Następni...
read more »
Możliwość zaimportowania własnego obrazu maszyny do Oktawave uzależniona jest od spełnienia kilku warunków. Podczas przygotowywania obrazu maszyny należy pamiętać o: * odpowiednim formacie: OVF, musi on być zgodny z VMware Workstation, * wersji maszyny: VMX-08 lub VMX-10, * karcie sieciowej: VMXNET3, E1000 * kontrolerze dyskowym: VirtualLsiLogicSASController, * architekturze systemu: system 64-bitowy. Po utworzeniu odpowiedniego szablonu (TEMPLATE OFV), należy zalogować si...
read more »
Powiększenie przestrzeni dysku OVS możliwe jest albo poprzez dodanie nowej partycji z nowym dyskiem (jak to zrobić pokazane jest w tutorialu: https://kb.oktawave.com/Knowledgebase/Article/View/220/85/jak-zmienic-rozmiar-dysku-ovs [https://kb.oktawave.com/Knowledgebase/Article/View/220/85/jak-zmienic-rozmiar-dysku-ovs]), albo w ramach istniejącej partycji. Niniejszy tutorial odnosi się do drugiej z wymienionych sytuacji. Aby rozszerzyć partycję bez zmiany litery dysku (SDA5 = 5 GB) => (SDA5 = 1...
read more »
Aby skonfigurować Wordpressa do wykorzystywania OCS, na instancji z WP musi się znajdować pakiet php5-curl: apt-get install php-curl W SETTINGS | PERMALINKS wybieramy rodzaj permalinków, a następnie w Wordpressie instalujemy plugin W3 Total Cache, ale go nie włączamy. Modyfikujemy plugin W3 Total Cache, wprowadzając następujące zmiany. w3-total-cache/lib/W3/Cdn/Base.php: 481c481 < if (preg_match('~^([a-z0-9-.]*)~i', $_domain, $matches)) { --- > if (preg_match('~^([a-z0-9...
read more »
Jeśli chcesz uruchomić w Oktawave rozwiązania HA (ang. High Availability), z pewnością zechcesz skorzystać z subregionów. Subregiony to wydzielone pule zasobów, które nie współdzielą ze sobą innych elementów niż infrastruktura sieciowa potrzebna do komunikacji między nimi. W tym materiale pokażemy, jak utworzyć proste rozwiązanie HA, korzystając z funkcji dostępnych w Oktawave, takich jak subregiony i load balancer. Z punktu widzenia usług będziemy chcieli osiągnąć następującą architekturę...
read more »
W celu zapewnienia wysokiej dostępności bazy danych wykorzystamy klaster wysoko dostępny składający się z dwóch węzłów. Replikacja danych między węzłami będzie się odbywać na poziomie blokowym z wykorzystaniem oprogramowania DRBD. Dla zwiększenia niezawodności proponowanego rozwiązania możemy tworzyć węzły w różnych subregionach, aby pracowały w fizycznie oddzielonych pulach zasobów. Aby dowiedzieć się więcej o subregionach, kliknij TUTAJ [1]. 1. ZAłOżENIA Wykorzystamy szablony z Ubuntu S...
read more »
W Oktawave możesz samodzielnie skonfigurować dowolną topologię replikacji baz danych, jednak w pewnych przypadkach nasza infrastruktura może ci w tym pomóc, na przykład poprzez load balancer oraz Autoskaler. 1. REPLIKACJA MASTER-SLAVE(S) W najprostszym przypadku możemy skonfigurować jeden węzeł, który będzie obsługiwał operacje odczytu i zapisu (MASTER), oraz jeden węzeł, który będzie obsługiwał tylko operacje odczytu. Model ten można rozbudowywać o kolejne slave'y, co da się następnie...
read more »
Kreator aplikacji to unikatowe narzędzie dostępne dla Klientów platformy Oktawave. Z pomocą Kreatora możliwe jest stworzenie tzw. appliance'ów, które następnie można opublikować w Markecie aplikacji. Dostępny tutaj podręcznik użytkownika przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia appliance'ów.
read more »
Aby pobrać lub uruchomić aplikację dostępną w MARKECIE APLIKACJI, należy zacząć od zarejestrowania się w systemie Oktawave. Dzięki rejestracji użytkownikowi zostanie nadany zakres uprawnień pozwalających na pobieranie i uruchamianie oprogramowania, a także jego ocenianie i komentowanie. Do Marketu aplikacji można przejść z dwóch miejsc w panelu administracyjnym: * z widoku, gdzie znajduje się lista OCI, * z widoku Zarządzanie aplikacjami. W MARKECIE APLIKACJI znajduje się wyszukiwa...
read more »
Jedno z podstawowych okien, w którym można edytować dostęp do usługi OCS, zlokalizowane jest w zakładce USłUGI | OCS | OZNACZENIE KONTENERA | EDYTUJ. Można tam znaleźć poniższe opcje: * Włącz listowanie - pozwala na wyświetlanie całej zawartości kontenera (tj. wszystkich plików, które się w nim znajdują). W przypadku braku zaznaczenia tej opcji użytkownicy mogą wyświetlać jedynie pliki, które zostały im udostępnione np. w formie linka. * Włącz publiczny dostęp - oznacza, że wsz...
read more »
Rasowi gracze dobrze wiedzą, że nie ma grania w sieci bez dobrego zaplecza obliczeniowego. Gry akcji, strzelanki, a przede wszystkim gry typu massive multiplayer online RPG wymagają centralnego serwera, który odbiera od wszystkich graczy informacje o postępach gry, synchronizuje stan świata i rozsyła go do każdego z osobna. Wiele gier zawiera oczywiście wbudowane oprogramowanie serwerowe - uruchamiasz taką aplikację na swoim komputerze i dajesz innym graczom możliwość łączenia się przez In...
read more »
1. JAK PRZYSTąPIć DO PROMOCJI LUB PROGRAMU? Po zalogowaniu do panelu Oktawave, najedź kursorem nad pole BILLING i z rozwiniętej listy wybierz odnośnik o takiej samej nazwie (BILLING). Na nowej stronie, w prawym dolnym rogu znajduje się sekcja dotycząca programu QUICKBENEFIT (osoby fizyczne) lub SMARTBENEFIT (klienci firmowi). Zapoznaj się z regulaminem i zaznacz stosowne pole, a następnie kliknij przycisk AKTYWUJ (...). Po chwili w sekcji omawianego programu zostanie wyświetlone podsum...
read more »
Formularz danych identyfikacyjnych na potrzeby PIT-8C (link do wzoru: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1165374/Form-PIT-8C-2011 [1]). Aby poprawnie zakończyć proces odbioru nagrody z tytułu udziału w promocji QuickBenefit, należy wypełnić odpowiedni formularz, podając w nim między innymi następujące dane: * Imię i nazwisko, * Data urodzenia, * Adres zamieszkania, * Numer NIP lub PESEL, * [Pozostałe dane identyfikacyjne konieczne w celu wypełniania odpowiednich form...
read more »
Zakładka BILLING służy do zarządzania płatnościami - sprawdzisz tutaj koszty generowane przez poszczególne usługi Oktawave, opłacisz faktury i przeglądniesz historię rozliczeń. Wszystkie nasze usługi rozliczane są w modelu pre-paid, tzn. że zanim zaczniesz z nich korzystać, powinieneś doładować swoje konto. W przypadku usług rozliczanych poprzez opcję miesięczną, opłacasz je na miesiąc z góry. Aby zarządzać płatnościami, wejdź do zakładki BILLING, która zawsze jest widoczna w górnej częś...
read more »
Dziś pokażemy Ci, jak stworzyć w chmurze Oktawave zaszyfrowany dysk i jak z niego korzystać. * To musisz wiedzieć na początku [1] * Stworzenie wolumenu OVS i partycjonowanie [2] * Zaszyfrowanie partycji [3] * Podłączenie zaszyfrowanej partycji do systemu [4] * Automatyzacja podłączania szyfrowanej partycji [5] * Przesyłanie informacji na szyfrowaną partycję [6] 1. TO MUSISZ WIEDZIEć NA POCZąTKU Zanim przystąpisz do tworzenia szyfrowanych dysków, zastanów się nad kilkoma kwest...
read more »
1. JAK ROZSZERZYĆ WIELKOŚĆ DYSKU OVS W PANELU ADMINISTRATORA? W celu zwiększenia przestrzeni dyskowej OVS należy w panelu administratora wejść w zakładkę USŁUGI | OVS. Wyświetli się okno, tak jak to pokazano poniżej. Jeśli chcesz zwiększyć przestrzeń na dysku, który jest dyskiem systemowym, wtedy należy rozwinąć parametr WYŚWIETL DYSKI i zmienić jego wartość na SYSTEMOWE_. _Przy każdym dysku po prawej stronie widnieje mała ikona ołówka - jej kliknięcie umożliwi edycję dodatkowych parametrów....
read more »
Dzięki analizie HAR dokładnie wiemy, które elementy wpłynęły na czas otwierania się badanej strony internetowej oraz jakie fazy pobierania strony trwały najdłużej (podział na odpytanie DNS, nawiązywanie połączenia TCP/IP, wysyłanie żądania HTTP, oczekiwanie na odpowiedź serwera, odbieranie danych). Kluczowe jest to, że dane analityczne są zapisywane dla każdego wykonanego sprawdzenia, tak więc możemy sprawdzić, co powodowało np. w dniu wczorajszym opóźnienia w ładowaniu witryny. Aby korzys...
read more »
Chef pozwala zautomatyzowć zarządzanie OCI w Oktawave. Za jego pomocą można uruchamiać instancje, które będą zawierały przygotowane przez Ciebie zestawy (tzw. przepisy) oprogramowania i konfiguracji. Chef da Ci również możliwość uruchamiania czy usuwania instancji na Twoim koncie z poziomu konsoli. W tym poradniku zarówno klient, jak i serwer Chef zainstalujemy na tym samy OCI w systemie ubuntu 12.04. Klient może znajdować się rownież na twoim lokalnym komputerze, na którym będziesz tworzy...
read more »
W celu wykonania backupu w panelu administratora Oktawave należy ustawić harmonogram utworzenia pełnych kopii zapasowych instancji OCI, który automatycznie przeniesie je do systemu storage'owego OCS. Aby to zrobić, postępuj według poniższych kroków. 1. W zakładce USŁUGI | OCI kliknij interesującą Cię instancję, a następnie przejdź do zakładki SCHEDULERY. 2. W polu NAZWA wpisz tytuł, za pomocą którego będzie identyfikowany tworzony scheduler. Pola TYP i CYKL są bezpośrednio ze sobą powiązane....
read more »
Jeśli chcesz, aby pliki lub obiekty przechowywane w OCS były widoczne pod Twoją własną domeną, musisz wykonać poniższe kroki. Pamiętaj także, że w trakcie konfiguracji będziesz potrzebował dostęp do panelu zarządzania DNS, który obsługuje Twoją domenę (najczęściej taki panel udostępniony jest przez dostawcę, u którego kupiłeś domenę). * Zaloguj się przez panel administratora Oktawave do usługi OCS. * Stwórz kontener, do którego chcesz podłączyć swoją domenę, możesz nadać mu dowolną nazw...
read more »
Praktycznie każdy rejestrator domen korzysta z własnego panelu konfiguracyjnego, za pomocą którego można zarządzać zarejestrowaną domeną. Panele te mogą się od siebie bardzo różnić, jednak ich funkcjonalność sprowadza się do tego samego: pozwolić na edycję tzw. rekordów domeny. Zobacz, jak można zrobić to w panelu jednego z popularniejszych polskich rejestratorów. Po zalogowaniu do panelu, przejdź do zakładki MOJE DOMENY. Z rozwijanego menu DOSTęPNE OPERACJE wybierz KONFIGURACJA DNS. Na...
read more »
Masz problemy ze swoim hostingiem? Strona internetowa czasem działa, czasem nie działa, a czasem dostajesz e-mail od administratora, że wyłączył ci skrypt, gdyż twój WordPress czy Joomla zużywały za dużo zasobów systemowych? To nie są przecież wymyślone problemy, każdy kto zna realia polskiego hostingu wie, jak niewiele mają wspólnego deklaracje firm oferujących współdzielony hosting (szczególnie w promocjach) z realiami jego używania. Pokażemy Ci więc, jak zakończyć ten rozdział w życiu twoj...
read more »
Po utworzeniu sieci prywatnej w panelu administratora potrzebna jest dodatkowo konfiguracja w systemie operacyjnym instancji OCI. LINUX Jeśli dodana została jedna sieć, będzie ona widoczna po wpisaniu komendy IFCONFIG jako ETH1 (jak na zamieszczonym niżej obrazku). Teraz wystarczy ustawić prywatny adres IP na tym interfejsie. Jeśli będzie to adres 192.168.10.10, należy wpisać polecenie: IFCONFIG ETH1 192.168.10.10 NETMASK 255.255.255.0 UP WINDOWS Po zalogowaniu na serwer wejdź w...
read more »
Po dodaniu dysku OVS w panelu administratora Oktawave konieczna jest jeszcze dodatkowa konfiguracja w systemie operacyjnym serwera OCI. LINUX Jeśli na instancji zainstalowany jest system rodziny Linux, świeżo dodany kolejny dysk OVS będzie automatycznie wykryty i udostępniony pod postacią pliku urządzenia o nazwie /DEV/SDB (lub z wykorzystaniem kolejnych wolnych liter alfabetu, np. /dev/sdc, /dev/sdd). Najprościej nowy dysk można zidentyfikować, przeglądając log kernela (polecenie LESS ...
read more »
Do każdej instancji OCI możesz uzyskać dostęp na dwa typowe dla maszyn wirtualnych sposoby - poprzez przeglądarkę internetową oraz RDP/SSH. Aby to zrobić, wejdź w zakładkę OCS (Oktawave Cloud Instances) i wybierz jedną z instancji. Zwróć uwagę, czy instancja OCI, do której chcesz uzyskać dostęp, jest włączona. Następnie wejdź do panelu wybranej instancji, klikając jej nazwę. W panelu kliknij niebieski znak plusa przy linku Konsola zdalna. Wybierz okres, na jaki ma ona zostać utworzona, i k...
read more »
W zakładce Konto | Zlecenia możesz stworzyć nowe zlecenie serwisowe. Pamiętaj, przekazanie nam zlecenia przez panel Oktawave jest najszybszym sposobem na rozwiązanie Twojego problemu - zgłoszenie natychmiast trafia do naszego systemu i jest przekazywane do realizacji. Procedura ta wygląda identycznie również w przypadku kontaktu telefonicznego, z tą różnicą, że zlecenie utworzy nasz pracownik i tym samym czas obsługi Twojego zamówienia ulegnie wydłużeniu. Aby utworzyć nowe zlecenie i pr...
read more »
Chcesz szybko i łatwo uruchomić swoją aplikację w chmurze Oktawave? Nic prostszego. Skorzystaj z naszego intuicyjnego konfiguratora i predefiniowanych ustawień. Twoja strona powstanie w kilka minut! Konfigurator znajdziesz na stronie głównej Oktawave.com/pl/. W tym miejscu powinieneś wybrać, jaki rodzaj aplikacji internetowej chcesz uruchomić. Do wyboru masz: stronę WWW, sklep internetowy, CRM (system wspomagający zarządzanie relacjami z klientami) oraz webhosting (usługę utrzymywania innyc...
read more »
Raporty i statystyki działania danej instancji dostępne są po wejściu do jej panelu (np. Oktawave | Usługi | OCI | Wybrana instancja). Statystyki są dostępne jako jedna z zakładek w panelu instancji. W zaznaczonym na zrzucie obszarze znajduje się lista kategorii parametrów (m.in. CPU, Memory itd.), które możesz wizualizować na wykresach. Nad nimi widoczny jest wykres aktualnego obciążenia procesorów instancji, obok (niewidoczny na zrzucie) znajduje się analogiczny wykres dla pamięci RAM...
read more »
Historia zdarzeń pozwala Ci śledzić i przeglądać wszystkie akcje wykonywane na Twoim koncie Oktawave - zarówno te, które zainicjowałeś osobiście, jak i te wykonywane automatycznie. Dzięki informacjom zawartym w historii nic nie umknie Twojej uwadze i zawsze będziesz mógł znaleźć potrzebne Ci dane. Historię zdarzeń znajdziesz w sekcji Liveview, który zawsze widoczny jest w górnej części panelu Oktawave. Następnie przejdź do sekcji Logi Zdarzeń. Po kliknięciu linku zobaczysz dwie listy...
read more »
W zakładce Użytkownicy możesz utworzyć konta nowych użytkowników, nadać im odpowiednie role oraz przypisać ich do utworzonych wcześniej baz danych lub kontenerów usługi OCS. Ta część panelu pozwala także dodawać dowolną liczbę kont, zmieniać poziomy ich uprawnień, a także je usuwać. Założone konta możesz wykorzystać jako dane autoryzacyjne, potrzebne do tego, aby Twoja aplikacja mogła korzystać z usług baz danych i kontenerów OCS. Zwróć uwagę, że w tym miejscu zarządzasz dostępem aplika...
read more »
W zakładce OCI (Oktawave Cloud Instances) możesz utworzyć swoją instancję serwera w chmurze. Wybierz rodzaj systemu operacyjnego lub aplikacji z bogatej biblioteki gotowych rozwiązań, następnie określ typ instancji, bazując na prekonfigurowanych szablonach (templates) i zdecyduj, jakiego rodzaju połączenie sieciowe będzie Ci potrzebne. Do nowo utworzonej instancji możesz się zalogować poprzez intefejs WWW, klienta VNC z włączonym szyfrowaniem lub - zwyczajnie - poprzez zdalny pulpit czy SS...
read more »
W zakładce OVS (Oktawave Volume Storage) możesz utworzyć dyski twarde, które zostaną podłączone do jednej lub wielu instancji. Pamiętaj, że jeśli chcesz utworzyć dysk współdzielony, musisz zadbać o odpowiedni klastrowany system plików, np. GFS2 lub OCFS. Jeśli tego nie zrobisz, stracisz swoje dane. Współdzielone dyski możesz wykorzystać do budowy np. klastrów bazodanowych. Aby zarządzać dyskami twardymi, z sekcji Usługi wybierz odnośnik OVS. Wyświetli się lista utworzonych już przez ...
read more »
W zakładce OPN (Oktawave Private Network) możesz stworzyć wirtualne sieci prywatne. W ten sposób zbudujesz odizolowane od siebie strefy, dzięki którym np. do instancji odpowiedzialnych za obsługę baz danych nie będzie dostępu z sieci publicznej. Usługa OPN pozwala przypisać każdą instancję do jednej lub wielu utworzonych wirtualnych sieci prywatnych. Aby tworzyć i zarządzać wirtualnymi sieciami prywatnymi, na podstronie Usługi wybierz zakładkę OPN. Wyświetli się lista utworzonych już pr...
read more »
Usługa OCS (Oktawave Cloud Storage) pozwala Ci skonfigurować własny system obiektowego przechowywania danych w chmurze. Aby z niego w pełni skorzystać, będziesz potrzebował aplikacji, która obsługuje protokół RESTful API. Jest do doskonałe narzędzie do współdzielenia danych pomiędzy wieloma serwerami aplikacyjnymi. Sprawdza się również bardzo dobrze jako tani i pewny silnik dostarczający statyczne pliki do Twojego serwisu WWW. Używając klienta desktopowego (np. CyberDuck), możesz wykorzystać OCS...
read more »
W zakładce Kontenery możesz funkcjonalnie pogrupować instancje obsługujące np. tę samą aplikację. Dzięki tej usłudze możesz włączyć usługę load balancingu (rozkładania ruchu) na wiele instancji umieszczonych w kontenerze. Kontener ma również funkcję autoskalera, który po włączeniu zadba o to, aby w kontenerze zawsze była wystarczająca liczba instancji do obsługi ruchu w Twoim serwisie. Możesz również zaplanować kalendarz działań w ramach kontenera w taki sposób, aby o określonych godzinach...
read more »
Dzięki unikatowemu mechanizmowi obserwowania zachowania instancji i ich grup, autoskaler Oktawave może w dynamiczny sposób zmieniać parametry instancji (rezerwacja pamięci RAM, CPU - autoskaling wertykalny) oraz zmieniać liczbę instancji w kontenerze obsługującym określoną usługę (autoskaling horyzontalny). W połączeniu z usługą load balancing gwarantuje to płynne i stabilne działanie Twoich usług bez względu na okoliczności. Włączony autoskaler Oktawave nieustannie monitoruje obciążenie i...
read more »
W SPOSB AUTOMATYCZNY dodawane są wyłącznie cztery pierwsze adresy IP, kolejne alokowane są natomiast dla instancji, ale nie są automatycznie konfigurowane. Aby dokonać konfiguracji, można skorzystać z dwóch poniższych sposobów (przykład dla systemu Debian). 1. Zalogować się na instancję OCI, której dotyczy problem (np. za pomocą SSH), następnie wyedytować plik /etc/network/interfaces i dopisać kolejne adresy sieciowe do autokonfiguracji. Standardowo pliku powinien mieć wpisy dotycząc...
read more »