Knowledge base
   
Aby skorzystać z opcji dysku współdzielonego w Oktawave, należy zainstalować system plików GFS2 lub OCFS2. Jest to rozwiązanie sugerowane i sprawdzone przez administratorów naszej platformy. Jeżeli chodzi o inne (czasem lepsze) współdzielone systemy plików, oczywiście użytkownik ma możliwość zastosowania dowolnego z nich według swoich aktualnych potrzeb. Systemy GFS2 czy OCFS2 wprowadzają dużą złożoność i potencjalnie wymagają wysokich nakładów w samym wdrożeniu, a także późniejszym utrzymaniu....
read more »
OKTAWAVE VOLUME STORAGE (OVS) jest logiczną jednostką funkcjonującą w zwirtualizowanych zasobach centrów danych Oktawave, zdefiniowaną poprzez ilość przestrzeni dyskowej (wyrażonej w GB, gigabajtach), udostępnionej w wewnętrznej sieci pamięci masowej do przechowywania danych w formie analogicznej do dysku twardego (czyli jako urządzenie blokowe rozpoznawane przez system operacyjny jako dysk). OVS jest systemem blokowego udostępniania zasobów dyskowych (dokładnie w taki sam sposób, jak z macier...
read more »